Măsuri de prevenire și combatere a tehnicilor agresive de publicitate pe piața de capital

1. iulie 2024 | Reading Time: 1 Min

În data de 25 Iunie 2024, în Monitorul Oficial, Partea I, a fost publicată Ordonanța de urgență nr. 71/2024 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a publicității și a tehnicilor agresive de comunicare practicate de entitățile care nu sunt înscrise în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară.

Printre aspectele nou reglementate, cele mai importante sunt cele referitoare la:

  • blocarea, de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a accesului la site-urile entităților neautorizate care oferă servicii de investiții, care practică tehnici de înșelare, manipulare și publicitate agresivă.
  • modalitatea de finanțare alternativă pentru primăriile care au proiecte de dezvoltare prin intermediul pieței de capital, prin emisiunea de obligațiuni cu prospect de emisiune adresat tuturor investitorilor.

Măsurile au ca scop dezvoltarea pieței autohtone de obligațiuni prin crearea unui mediu mai sigur pentru investitori și protejarea investitorilor locali, precum și creșterea transparenței emisiunilor de astfel de obligațiuni municipale.

Sursă: Ordonanța de urgență nr. 71/2024 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a publicității și a tehnicilor agresive de comunicare practicate de entitățile care nu sunt înscrise în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară.

Tax&Legal Newsletter Iunie 2024
Persoană de contact