Măsuri privind restructurarea obligațiilor bugetare 

| Reading Time: 1 Min

Contribuabilii pot beneficia de restructurarea următoarelor obligații fiscale principale:

  • Restante la data de 31 martie 2020;
  • Declarate de contribuabili sau stabilite de autorități după 01 aprilie 2020, aferente perioadelor fiscale anterioare datei de 31 martie 2020;
  • Scadente între 21 martie și 31 martie 2020.

De asemenea, restructurarea se aplică (i) pentru obligațiile bugetare principale și accesorii stabilite de alte autorități decât cele fiscale și (ii) pentru amenzile de orice fel, transmise spre recuperare autorităților fiscale după 01 aprilie 2020.

Noul termen pentru depunerea notificării privind intenția de restructurare este 30 septembrie 2020, iar cel pentru solicitarea restructurării este 15 decembrie 2020.

Pentru a beneficia de această facilitate, contribuabilii trebuie să achite obligațiile bugetare scadente în perioada cuprinsă între 01 aprilie 2020 și data depunerii solicitării de restructurare.

Sursă: Ordonanța de urgență nr. 90/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, precum și pentru modificarea altor acte normative publicată în Monitorul Oficial nr. 459/29 mai 2020.

COVID-19 Legal & Tax Flash Nr.13_04.06.2020
Persoană de contact