Mecanismul Contractelor pentru Diferență

30. aprilie 2024 | Reading Time: 3 Min

Guvernul României, a adoptat prin Hotararea de Guvern nr. 318/2024 mecanismul Contractelor pentru Diferența (“CfD„) prin care se acordă ajutor de exploatare pentru operarea unor capacități de producție de energie electrică cu emisii reduse de carbon.

Idei principale

 • Tehnologiile eligibile pentru schema CfD sunt cele care utilizează: resurse eoliene onshore, resurse eoliene offshore,  resurse solare fotovoltaice, resurse hidro, resurse nucleare, hidrogen, stocarea energiei.
 • Acordarea acestui tip de ajutor se realizează în baza unor scheme de ajutor de stat sau în baza unui ajutor de stat ad-hoc (pentru proiectele de producere de energie electrică pentru care, datorită specificului tehnologiei, nu se poate aplica un proces de selecție competitivă).
 • Orice schemă de tip CfD sau ajutor de stat CfD ad-hoc și orice contract CfD aferent se supune autorizării și face obiectul deciziei de autorizare a ajutorului de stat din partea Comisiei Europene.

Părți:

 • Procesul de licitație CfD va fi gestionat de Transelectrica ca operator al schemei CfD.
 • Operatorul pieței de energie electrică și de gaze naturale din România (“OPCOM„) va acționa în calitate de contraparte CfD.
 • Persoana juridică înregistrată în scop fiscal în România, care a încheiat un contract CfD cu contrapartea CfD are calitatea de beneficiar CfD.
 • Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (“ANRE„) va fi responsabilă de emiterea legislației secundare relevante în materie.
 • Ministerul Energiei va avea responsabilitatea generală asupra cadrului de reglementare, precum și obligația de a se asigura că fondul de lichiditate CfD dispune în orice moment de fonduri suficiente pentru a permite contrapărții CfD să își îndeplinească integral obligațiile de plată față de beneficiarul CfD.

Mecanism de functionare:

Ajutorul de operare este acordat prin intermediul plăților pentru diferență pentru energia produsă, măsurată și livrată în Sistemul Electroenergetic Național (“SEN„), care face obiectul contractului CfD astfel:

 • de către Contrapartea CfD (OPCOM) către beneficiarul CfD, în situația în care prețul de referință este mai mic decât prețul de exercitare licitat.
 • de către beneficiar către Contrapartea CfD, în situațiile în care prețul de referință este mai mare decât prețul de exercitare.

Preț:

 • În cazul schemei CfD, preţul de exercitare pentru un contract CfD este determinat prin licitaţie CfD, iar în cazul unui ajutor de stat CfD ad-hoc, preţul de exercitare pentru un contract CfD ad-hoc este determinat prin negociere.
 • Preţul de exercitare pentru un contract CfD atribuit prin intermediul unei licitaţii CfD nu poate depăşi preţul maxim de exercitare specificat în ordinul de iniţiere a unei licitaţii CfD.
 • Cu toate acestea, beneficiarul CfD nu primește plata pentru diferența CfD pentru cantitatea de energie electrică livrată în SEN în toate perioadele în care prețul per interval de decontare din respectiva piața angro, sau, după caz, media prețurilor de pe piețele angro relevante, utilizată pentru determinarea prețului de referința corespunzător producției livrate, este negativ.

Obligatiile beneficiarului CfD, printre altele, sunt:

 • de a demonstra operatorului schemei CfD, prin documente justificative, că capacitatea propusă pentru proiect constă într-o capacitate de producție de energie electrică complet nouă.
 • de a raporta, în fiecare trimestru, către contrapartea CfD, stadiul planificării, autorizării, licențierii, construirii și punerii în funcțiune a proiectului, precum și alte informații care trebuie raportate contrapărții CfD în temeiul contractului CfD și de a furniza oricare alte informații suplimentare solicitate de Ministerul Energiei și de contrapartea CfD.
 • de a plăti anual contrapărții CfD suma corespunzătoare profitului excedentar obținut din contractele bilaterale stabilite prin decizia ANRE în cazurile prevăzute de Hotărârea de Guvern nr. 318/2024.

Nota: prima schemă de ajutor de stat sub formă de contracte pentru diferenţă se aplica pentru producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie eoliană onshore şi solară fotovoltaică, iar licitaţiile CfD vor avea loc începând cu 10.04.2025 (data la care a intrat în vigoare a Hotătârea de Guvern nr. 318/2024) şi în anul 2025 pe baza unei scheme CfD

Sursa: Hotararea nr. 318/2024 privind aprobarea cadrului general pentru implementarea şi funcţionarea mecanismului de sprijin prin contracte pentru diferenţă pentru tehnologiile cu emisii reduse de carbon

Legal Newsletter Aprilie 2024
Persoană de contact