Modificarea Legii societăților, plan de relansare economică a României și amânarea termenelor de raportare DAC 6

3. iulie 2020 | Reading Time: 5 Min

TAX FLASH

Termenele de raportare cu privire la aranjamentele transfrontaliere ce constituie obiectul raportării potrivit Directivei DAC 6 au fost amânate după cum urmează:

 • 28 februarie 2021: pentru aranjamentele transfrontaliere aferente perioadei 25 iunie 2018 – 30 iunie 2020;
 • 30 de zile de la cel târziu 1 ianuarie 2021: pentru aranjamentele transfrontaliere aferente perioadei 01 iulie 2020 – 31 decembrie 2020;
 • 30 aprilie 2021: pentru întocmirea primului raport de către intermediari, referitor la aranjamentele comercializabile.

 Sursă: Ordonanța de urgență nr. 107/2020 privind modificarea art. II din Ordonanța Guvernului nr. 5/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și pentru prorogarea unor termene

LEGAL FLASH

 1. În data de 2 iulie 2020, Președintele României a promulgat propunerea legislativă privind modificarea Legii societăților 31/1990. Cele mai importante modificări au în vedere:
 • Anularea interdicției privind capacitatea persoanelor fizice și juridice de a fi acționar unic în mai multe societăți cu răspundere limitată

Până la acest moment, prin Legea societăților se interzicea unei persoane fizice sau juridice să aibă calitatea de asociat unic, simultan, în două SRL-uri sau ca un SRL cu asociat unic să devină unicul asociat al unui alt SRL.

 • Anularea interdicției ca într-o încăpere să aibă sediul social doar o sigură firmă

În prezent, în cazul înmatriculării sau schimbării sediului social al unei societăți trebuie depus la Registrul Comerțului documentul care atestă dreptul de folosință asupra spațiului în care se va stabili sau este stabilit sediul social.

Dacă pentru spațiul respectiv există mai multe cedări ale dreptului de folosință, este obligatorie depunerea la Registrul Comerțului a unei declarații autentice prin care să se certifice că imobilul în care va fi sau este stabilit sediul social permite, prin structura lui și suprafața sa utilă, funcționarea mai multor societăți în încăperi diferite sau în spații distinct partajate.

Această limitare, precum și declarația în formă autentică, sunt eliminate prin legea de modificare. Astfel, declarația autentică și partajarea spațiului nu mai sunt necesare, ceea ce va permite ca într-un anumit spațiu să poată exista un număr nelimitat de sedii sociale ale unor societăți.

 • Eliminarea acordului vecinilor pentru a avea sediu social într-un apartament în care nu se desfășoară activitate comercială

Conform noilor reglementări, avizul privind schimbarea destinației imobilelor colective cu regim de locuință, nu este necesar atunci când administratorul sau, după caz, administratorii declară pe propria răspundere faptul că la sediul social nu se desfășoară activitate. 

Sursă: Propunere legislativă nr. 440/2017 pentru modificarea Legii societăților nr. 31/1990

 1. Guvernul a făcut public pe 1 iulie un plan de relansare economică pentru a veni în sprijinul agenților economici a căror activitate a fost afectată de pandemie, ce va fi pus în aplicare prin mai multe acte normative.

Printre cele mai importante măsuri incluse în planul de relansare economică se regăsesc:

 1. FINANȚĂRI
 • Granturi de sprijin în valoare de 2000 EUR pentru microîntreprinderile (SRL) fără salariați, indiferent de domeniul de activitate, pentru cheltuielile cu stocuri, datoriile către furnizori, chirii și utilități.
 • Finanțarea chiriilor pentru perioada în care desfășurarea activității comerciale sau a serviciilor prestate a fost afectată pe perioada stării de urgentă sau de alertă, pentru o perioadă de 3 luni.
 • Capital de lucru pentru repornirea activităților economice pentru IMM-uri în valoare de maxim 125.000 EUR pentru IMM-urile din HoReCa, turism, transporturi și evenimente pentru cheltuielile cu stocuri, datoriile către furnizori și echipamente.
 • Granturi pentru investiții și reconversia economică a IMM-urilor în valoare de 50.000 – 200.000 EUR din industria sanitară, farmaceutică, alimentară, auto, IT, energie, construcții, transport, turism, confecții pentru cheltuieli cu producție, achiziția de echipamente, utilaje, tehnologii.
 • Finanțări nerambursabile pentru IMM-uri prin Programul Operațional Regional, pentru investiții (până la 200.000 EUR), pentru creșterea competitivității (200.000 – 1 milion EUR) și pentru dezvoltare (2 – 6 milioane EUR).
 • Granturi pentru inițiative antreprenoriale inovative și digitalizarea IMM-urilor în cuantum de 30.000 – 100.000 EUR pentru cheltuieli cu echipamente IT, automatizarea echipamentelor industriale și automatizarea fluxurilor tehnologice.

Totodată se implementează un nou program Start-UP, Star-Tech Innovation al cărui obiect este finanțarea start-up-urilor inovative prin granturi de o valoare estimată la 42.000 EUR.

2. PROGRAME DE GARANTARE

 • Programe de garantare a creditelor pentru capital de lucru și investiții pentru IMM-uri (credite garantate de stat în proporție de 80% sau 90% și dobândă subvenționată 100%), respectiv pentru companiile cu o cifră de afaceri mai mare de 20 mil. RON (garanții de maxim 90%, în numele și în contul statului, pentru credite noi sau deja acordate de către bănci comerciale). 
 • Programe de garantare pentru asigurarea lichidității companiilor prin care se urmărește stimularea expunerii la risc a asigurătorilor și facilitarea accesului companiilor la asigurarea creditului comercial. În cazul unei pierderi, suma plătită de către Ministerul Finanţelor Publice reprezintă 80% din suma neîncasată/ nerecuperată de asigurător.

Totodată se propune și implementarea unor programe de garantare a finanțărilor de tip factoring (valoarea pe un debitor cedat este de maximum 500.000 RON), precum și de garantare a leasing-ului de echipamente și utilaje (finanțări până la o limită maxima de 5.000.000 RON/ beneficiar). 

  • Bonificații la plata impozitului pe profit acordată în funcție de menținerea capitalurilor proprii pozitive și/sau creșterea acestora pe o perioadă de timp. 

3. DOMENIUL MUNCII 

 • Sprijin pentru program flexibil de muncă (Kurzarbeit) prin împărțirea costurilor salariale între companiile a căror cifră de afaceri a scăzut cu cel puțin 10% comparativ cu luna similară a anului anterior și stat.

Mai exact, Guvernul va asigura plata unei indemnizații în valoare de 75% din diferența dintre salariul brut al unui angajat prevăzut în contractul individual de muncă dinaintea reducerii programului și salariul brut aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii programului de lucru. 

 • Stimularea reluării activităților economice și a ocupării forței de muncă prin acordarea unei sume în cuantum de 41,5% din salariul brut al angajatului întors din șomaj tehnic (maxim 41,5% din câștigul salarial mediu brut pe țară) pe o durată de 3 luni. 
 • Acordarea unui sprijin în valoare de 50% din salariul brut al angajatului, dar nu mai mult de 2500 lei pentru angajatorii care încadrează în muncă tineri cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 ani, persoanele cu vârsta de peste 50 ani ale căror raporturi de muncă au încetat în perioada stării de urgență, cetățeni români cărora le-au încetat raporturile de muncă cu angajatori străini, din motive neimputabile lor. 
 • Stimularea desfășurării muncii în regim de telemuncă prin acordarea unui sprijin în valoare de 500 euro/angajat pentru achiziționarea de echipamente IT pentru angajații care desfășoară activități în regim de telemuncă în perioada stării de urgență/alertă.

Autoritățile au anunțat că toate proiectele de acte normative vor fi elaborate și transmise pe circuitul de avizare al ministerelor, astfel încât într-un termen de maximum o lună să existe toate instrumentele pentru punerea în practică a programului de investiții și de relansare economică. 

Tax & LegaL Flash 03.07.2020
Persoană de contact