Modificarea procedurii privind emiterea deciziilor referitoare la obligațiile fiscale accesorii sub o anumită limită

25. mai 2020 | Reading Time: 1 Min

Nu se emit decizii de impunere referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere. Prevederea este aplicabilă timp de 30 de zile de la încetarea stării de urgență. Ulterior, deciziile de impunere se emit în primele 15 zile.

Procedura privind emiterea și comunicarea unor acte de executare pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale / bugetare restante sub o anumită limită se suspendă. Reamintim că pentru obligațiile fiscale sub o  anumită limită (de exemplu 3.000 lei pentru marii contribuabili), autoritățile emit somaţia şi titlul executoriu după 180 de zile de la ultima emitere sau de la data la care au fost înregistrate obligaţiile fiscale / bugetare restante.

Dobânzile și penalitățile de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale cu scadențe anterioare intrării în vigoare a OUG 29/2020, pentru care s-au emis decizii înainte de 20 mai 2020 se vor stinge conform modalităților prevăzute de Codul de procedură fiscală. Deciziile se vor comunica în 15 zile după perioada de 30 de zile ce urmează stării de urgență (dacă nu au fost comunicate anterior).

Sursă: Ordinul nr. 1061/2020 privind emiterea deciziilor referitoare la obligaţii fiscale accesorii 

COVID-19 Legal Flash Nr.12_25.05.2020
Persoană de contact