Modificări aduse anumitor prevederi fiscal-bugetare

7. februarie 2020 | Reading Time: 1 Min

Guvernul a introdus modificări ale unor prevederi legale deja existente, dintre care menționăm:

  • Sectorul bancar: începând cu acest an, taxa pe active financiare datorată de instituțiile bancare este abrogată, iar taxa pe active datorată pentru anul 2019 va putea fi plătită până la data de 25 august 2020.
  • Sectorul energiei: printre alte modificări, se prevede că, începând cu ianuarie 2020, taxele și contribuțiile datorate către ANRE (de exemplu, taxa de 2% datorată de deținătorii de licențe de energie electrică și gaz, stabilite prin OUG 114/2018) vor fi stabilite anual prin ordin al președintelui ANRE.
  • Case de marcat electronice fiscale: prelungirea până la 31 decembrie 2020 a termenului limită pentru ca operatorii economici să implementeze utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale (termenul anterior era 31 decembrie 2019).

Sursă: Ordonanţa de urgenţă nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 11 din 9 ianuarie 2020.

Tax & Legal Newsletter_ianuarie 2020
Persoană de contact