Modificări ale legislației privind combaterea evaziunii fiscale

4. iunie 2024 | Reading Time: 2 Min

Autoritățile române au introdus noi măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale. Dintre principalele modificări fiscale, reținem, cu titlu de exemplu, introducerea de noi fapte care constituie infracțiuni de evaziune fiscală, precum și majorarea pedepsei pentru anumite fapte.

Astfel, lista infracțiunilor fiscale se suplimentează cu următoarele fapte:

  • utilizarea cu rea-credintă a sistemului RO e-Factura pentru a crea aparența de legalitate a unor operațiuni fictive sau pentru a disimula circuitul tranzacțional real al bunurilor și serviciilor;
  • utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale neconectate la sistemul național de monitorizare fiscală sau alterarea aparatelor pentru netransmiterea datelor / transmiterea datelor fiscale nereale;
  • nereținerea impozitelor și/sau contribuțiilor de asigurări sociale și asigurări sociale de sănătate.

Câteva exemple de situații în care se poate constata nereținere la sursă a impozitului datorat sunt:

  • plăți pentru servicii prestate pe teritoriul României, plăți pentru servicii de consultanță și management sau plăți de dobânzi și redevențe – dacă plătitorul de venit nu deține la momentul plății documentele necesare pentru a beneficia de scutire (sau de aplicarea unei cote reduse, după caz, în situația dobânzilor și redevențelor);
  • plăți de chirii, arendă, alte venituri efectuate către persoane fizice rezidente –  dacă plătitorul de venit nu reține impozitul aferent.

În plus, prin amendamentele aduse acestei legi se introduc pedepse mai drastice pentru evaziunea fiscală (în ceea ce privește amenzile și pedeapsa cu închisoarea), acestea fiind stabilite, în anumite circumstanțe, în funcție de valoarea prejudiciului creat.

Dacă se achită valoarea prejudiciului și a dobânzilor și penalităților, fapta nu se pedepsește sau limitele pedepsei se reduc.

Sursa: Legea nr. 126  privind unele măsuri pentru consolidarea capacității de combatere a evaziunii fiscale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în data de 13 mai 2024.

Tax Legal Newsletter Mai 2024
Persoană de contact