Modificări în domeniul TVA începând cu ianuarie 2020 (“remediile rapide”)

14. ianuarie 2020 | Reading Time: 1 Min

Începând cu 01 ianuarie 2020 a intrat în vigoare, la nivel european, o serie de măsuri care se adresează livrărilor de bunuri transfrontaliere (Directiva 2018/1910 și Regulamentul 2018/1912). Acestea se referă la:

i) uniformizarea documentelor necesare livrărilor intracomunitare, pentru a se aplica scutirea de TVA;
ii) tranzacțiile în lanț, în care scutirea de TVA se aplică doar tranzacției efectuate cu intermediarul (ca regulă generală);
iii) uniformizarea măsurilor de simplificare aplicate la nivelul tuturor statelor member în ceea ce privește stocurile la dispoziția clientului.

Directiva (UE) 2018/1910 a Consiliului din 4 decembrie 2018 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește armonizarea și simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe valoarea adăugată pentru impozitarea schimburilor comerciale dintre statele membre încă nu a fost transpusă în legislația locală și autoritățile române au publicat un proiect de lege în acest sens.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1912 al Consiliului din 4 decembrie 2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 în ceea ce privește anumite scutiri pentru operațiunile intracomunitare este deja aplicabil.

Cum aceste modificări în materie de TVA pot avea o influență semnificativă asupra contribuabililor, echipa noastră este disponibilă pentru orice clarificări ați avea nevoie.

Tax & Legal Newsletter_decembrie_2019
Persoană de contact