Modificări legislative privind angajarea străinilor în România

2. aprilie 2024 | Reading Time: 2 Min

Ordonanța de Urgență nr. 25/2024 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul străinilor şi al frontierei a fost publicată în data de 22.03.2024 în Monitorul Oficial și stabilește măsurile necesare transpunerii Deciziei (UE) 2024/210 privind aplicarea integrală a dispozițiilor acquis-ului Schengen în Republica Bulgaria și în România, ca urmare a eliminării controalelor la frontierele aeriene și maritime, începând cu 31 martie 2024.

Aspecte cheie:

  • Pe durata şederii în România străinii sunt obligaţi să declare la formaţiunea teritorială a Oficiului Român pentru Imigrări, care le-a acordat dreptul de şedere, orice modificare intervenită în legătură cu angajarea sa în muncă, în cel mult trei zile.
  • Străinilor intrați în România în scopul încadrării în muncă li se prelungește dreptul de ședere temporară în scop de muncă dacă prezintă contractul individual de muncă cu normă întreagă, încheiat în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea pe teritoriul României sau, după caz, de la obținerea noului aviz de angajare, înregistrat în registrul general de evidență a salariaților, din care rezultă că salariul este cel puțin la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. În cazul lucrătorilor înalt calificați, salariul trebuie să fie la nivelul de cel puțin câștigul salarial mediu brut. Prevederile referitoare la termenul de încheiere a contractului individual de muncă nu se aplică în cazul în care neîncheierea contractului individual de muncă se datorează culpei angajatorului.
  • Fiecărui străin pentru care au fost eliberate avize de angajare ori de detașare, căruia i s-a prelungit dreptul de ședere temporară sau căruia i s-a acordat dreptul de ședere pe termen lung, i se atribuie de către Inspectoratul General pentru Imigrări un cod numeric personal, care se înscrie în permisul de ședere sau în avizul de angajare ori de detașare, după caz.
  • Angajatorul are obligația de a încheia contractul individual de muncă în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea străinului pe teritoriul României, ori, după caz, de la obținerea noului aviz de angajare, în cazul vizei de lungă ședere pentru angajare în muncă, iar angajatorii care nu vor respecta acest termen vor fi amendați cu sume între 5.000 și 10.000 de lei. Fapta nu constituie contravenție dacă neîncheierea contractului individual de muncă se datorează culpei străinului.
  • O nouă condiție pentru obținerea avizului de angajare pentru lucrătorii permanenţi prevede că angajatorul trebuie să fi desfășurat efectiv activitate în domeniul de activitate pentru care solicită avizul de angajare de minimum un an.
  • În cazul străinilor titulari ai vizelor de lungă ședere în scop de angajare în muncă valabile, avizul de angajare pentru lucrătorii permanenți se eliberează o singură dată.

Sursa: Ordonanță de urgență 25/2024 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul străinilor şi al frontierei

Tax & Legal Newsletter Martie 2024
Persoană de contact