Noi modificări aduse Codului Muncii

14. octombrie 2020 | Reading Time: 2 Min

În data de 3 octombrie 2020, au intrat în vigoare noile modificări la Codul muncii, printre care o procedură facultativă de conciliere pentru conflictele individuale de muncă.

Principalele modificări vizează:

  1. Consultant extern specializat în dreptul muncii 

Angajatorul și angajații pot fi asistați de un consultant extern specializat în dreptul muncii (avocat, mediator specializat în dreptul muncii sau expert în dreptul muncii) sau de un reprezentant al sindicatului din care fac parte în timpul:

  • negocierii, încheierii sau modificării unui contract individual de muncă; sau
  • în timpul unei audieri individuale de conciliere a conflictului de muncă.

Părțile pot, de asemenea, să semneze un acord de confidențialitate cu privire la informațiile furnizate înainte de încheierea contractului individual de muncă, executarea contractului de muncă sau procedura de conciliere.

II. Procedura de conciliere

Părțile pot conveni în cadrul contractului de muncă sau printr-un act adițional la contractul de muncă că orice conflict individual de muncă trebuie soluționat pe cale amiabilă prin procedura de conciliere cu implicarea unui consultant extern specializat în dreptul muncii, într-un mod neutru, imparțial și confidențial.

Plata taxelor consultantului extern este convenită de părți.

Orice condiții procedurale privind contestarea conflictului individual de muncă sunt suspendate în timpul procedurii de conciliere.

Părțile pot renunța la conciliere dacă nu se ajunge la o soluție care să satisfacă interesele ambelor părți, caz în care acestea se pot adresa instanței de judecată.

III. Investigație disciplinară

Noile prevederi legale prevăd în mod expres că angajatorul poate numi o persoană – un consultant extern specializat în dreptul muncii – sau poate înființa o comisie care să conducă o investigație disciplinară.

Pentru efectuarea anchetei disciplinare preliminare, angajatul va fi convocat în scris de președintele comisiei sau de consultantul extern, precizând subiectul, data, ora și locul întâlnirii. Angajatul are dreptul în mod expres să fie asistat de un consultant extern specializat în dreptul muncii.

IV. Organizarea resurselor umane și a activității de salarizare

 Angajatorul are dreptul să își organizeze resursele umane și activitățile de salarizare prin:

  • desfășurarea activităților specifice de către angajator;
  • numirea unuia sau mai multor angajați cărora sa le repartizeze, prin fișa postului, atribuții privind activitatea de resurse umane și salarizare;
  • contractarea de servicii externe specializate în resurse umane și salarizare, coordonați de un expert în dreptul muncii.

Sursă: Legea nr. 213/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii a fost publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 893 din data de 30 septembrie 2020.

Legal Newsletter_septembrie_2020
Persoană de contact