Noi reguli privind compensarea datoriilor reciproce

7. februarie 2020 | Reading Time: 1 Min

Conform HG nr. 773/2019, începând cu 01 ianuarie 2020, compensarea datoriilor reciproce se va face numai prin intermediul Sistemului informatic de compensare (”SIC”) gestionat de Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Bușteni – Sucursala București – CPPI.

Astfel, conform informațiilor furnizate de către reprezentanții autorității, exista obligația ca toate compensările între persoane juridice române (indiferent de provenienta capitalului social, valoare sau de perioada de neîncasare a creanțelor) să fie efectuate prin crearea conturilor de utilizator și prin transmiterea la adresa dedicată (https://gama.cppi.ro) a facturilor ce urmează a fi compensate.

În cazul în care nu se respectă procedura de înregistare online, exista riscul ca, în cazul unui control, societățile implicate să fie sancționate cu amenda între 300 – 4.000 RON pentru încălcarea prevederilor specifice întocmirii și utilizării documentelor justificative și contabile pentru toate operațiunile efectuate, respectiv înregistrării în contabilitate a acestora în perioada la care se referă.

Sursa: Hotărârea Guvernului nr. 773/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadență ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării blocajului financiar și a pierderilor din economie, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 881 din 1 noiembrie 2019.

Tax & Legal Newsletter_ianuarie 2020
Persoană de contact