Noua procedură privind Sistemul RO e-Transport și amânarea sancțiunilor pentru anumite companii

3. iulie 2024 | Reading Time: 3 Min

  1. În Monitorul Oficial nr. 597 din 27 iunie 2024 a fost publicat Ordinul comun al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală („ANAF”) și al Autorității Vamale Române („AVR”) nr. 1.337/1.268/2024 pentru aprobarea Procedurii de utilizare şi funcţionare a sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor de bunuri RO e-Transport. Acesta înlocuiește începând cu 27 iunie 2024 precedenta procedură de utilizare și funcționare a Sistemului RO e-Transport.

Sunt aduse o serie de noutăți, dintre care amintim:

  • Se stabilesc categoriile de vehicule rutiere care fac obiectul monitorizării în Sistemul RO e-Transport, indiferent de natura bunurilor transportate (cu risc fiscal ridicat sau fără).
  • Astfel, dacă procedura precedentă viza doar bunurile cu risc fiscal ridicat, noul act normativ dispune următoarele: ”categoriile de vehicule rutiere care fac obiectul monitorizării în Sistemul RO e-Transport sunt cele care au o masă maximă tehnic admisibilă de minimum 2,5 tone, încărcate cu bunuri cu o masă brută totală mai mare de 500 kg, sau o valoare totală mai mare de 10.000 de lei, aferente cel puţin unei partide de bunuri care face obiectul transportului.”
  • Sunt aduse precizări în legătură cu transportul multimodal. Astfel, dacă bunurile pentru care există obligația de raportare în Sistemul RO e-Transport sunt transportate la nivel național cu mijloace de transport aparținând mai multor categorii (naval, feroviar, aerian, rutier etc.), în Sistemul RO e-Transport se va declara numai componenta de transport rutier.
  • Procedura conține mențiuni cu privire la opțiunea de confirmare a transporturilor declarate prin Sistemul RO e-Transport. Utilizatorul va putea selecta, după caz, una dintre următoarele variante: ”Confirmat”, ”Confirmat parțial” sau ”Infirmat”. Se pot aduce precizări suplimentare în legătură cu transportul în câmpul de date ”Comentariu confirmare”.
  • Sunt incluse dispozițiile pe care trebuie să le respecte operatorul de transport și conducătorul vehiculului de transport, în cazul transporturilor pentru care există obligația declarării în Sistemul RO e-Transport. Acestea vizează aspectele în legătură cu monitorizarea în timp real a transporturilor rutiere și obligațiile ce revin din acest punct de vedere operatorului de transport, dar și conducătorului vehiculului de transport rutier.
  • Cu privire la stabilirea contravalorii bunurilor nedeclarate ce urmează a fi confiscate, noua procedură aduce precizări referitoare la situația în care există o subevaluare vădită (diferențe de 50%) a bunurilor pentru care există obligația declarării în Sistemul RO e-Transport. În aceste cazuri, valoarea se determină prin raportare la informațiile deja disponibile autorităților în Sistemul RO e-Transport sau în sistemul vamal.
  • Se aduc precizări referitoare la transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat comercializate în sistemul cash and carry. Astfel, procedura menționează că nu există obligații de raportare în Sistemul RO e-Transport pentru transporturile bunurilor cu risc fiscal ridicat achiziţionate din magazinele cash and carry, reprezentând produse pe care clientul le alege de pe raft, le plăteşte la casele de marcat şi le transportă în nume propriu.

II. Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 87/2024, publicată în Monitorul Oficial nr. 608/28.06.2024, se amână pentru 01.01.2025 aplicarea amenzilor pentru neraportarea transporturilor internaționale rutiere de bunuri în Sistemul RO e-Transport de către companiile care dețin statutul de operator economic autorizat potrivit art. 38 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (reformare) la data realizării transportului internaţional de bunuri. 

Surse: Ordinul președintelui ANAF și al președintelui AVR nr. 1.337/1.268/2024 pentru aprobarea Procedurii de utilizare şi funcţionare a sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor de bunuri RO e-Transport și Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 87 din 28 iunie 2024 privind modificarea unor acte normative în domeniul e-Transport, e-TVA şi e-Factura, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Tax Flash Iulie 2024
Persoană de contact