Noutăți privind aplicarea scutirii de impozit în IT

3. mai 2023 | Reading Time: 2 Min

În data de 2 mai 2023 a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul comun 20.463/3.964/967/1.415/2023 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator. Acest act va intra în vigoare începând cu 1 iunie 2023 și înlocuiește ordinul publicat de autorități la finele anului precedent. Printre principalele noutăți introduse se numără:

  1. Nominalizarea domeniilor de activitate a compartimentelor specializate
  • Posturile pe care sunt angajați cei care beneficiază de facilități trebuie să facă parte dintr-un compartiment din cadrul entității care are ca obiect de activitate cel puțin unul dintre următoarele domenii: tehnologia informației și a comunicațiilor, inteligență artificială și tehnologii digitale emergente, administrare fiscală în format electronic, baze de date, servicii de e-guvernare și transformare digitală. 
  1. Extinderea prevederilor care vizează angajații instituțiilor publice 
  • Ordinul precedent îi menționa ca eligibili pentru facilități doar pe salariații din mediul privat și pe cei din cadrul instituțiilor publice centrale. Prin noul ordin sunt incluși în această categorie și salariații instituțiilor publice locale.
  • Sunt introduse noi dispoziții cu privire la documentația necesară pentru acordarea facilităților fiscale salariaților instituțiilor publice. Spre exemplu, compartimentul specializat din care face parte postul poate fi și din categoria celor înființate în afara organigramei. Totodată, atribuțiile de serviciu ale salariatului instituției publice pot fi menționate fie în fișa postului, fie în alt act juridic prin care aceste atribuții pot fi stabilite. 
  1. Extinderea prevederilor pentru activitățile derulate în baza unui act de delegare 
  • Prin noul ordin este prevăzut că în cazul veniturilor din salarii și asimilate salariilor realizate din desfășurarea activității de creare de programe pentru calculator pe teritoriul României, în baza unui act de detașare sau delegare, scutirea se acordă în situația în care angajații și plătitorul de venituri îndeplinesc condițiile prevăzute de actul normativ. Practic, facilitățile devin aplicabile și pentru cei care își desfășoară activitatea în baza unui act de delegare.
  1. Modificarea definiției activității de creare de programe pentru calculator 
  • Activitatea de creare de programe pentru calculator se referă la prestarea efectivă a cel puțin uneia dintre activitățile de creare de programe pentru calculator, corespunzătoare ocupațiilor specifice prevăzute în anexa la ordin, după caz, corespunzătoare activităților prevăzute în anexă și individualizate în fișa postului sau în oricare alt act juridic care stabilește atribuțiile de serviciu.

Sursă: ORDIN nr. 20.463/3.964/967/1.415/2023 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator

Tax Flash mai 2023
Persoană de contact