Noutăți privind plafoanele pentru tranzacții cu numerar

17. noiembrie 2023 | Reading Time: 2 Min

Modificări aduse Legii nr. 70/2015 – întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar

Plafoanele pentru tranzacțiile în numerar prevăzute în Legea nr. 70/02.04.2015, cu modificările și completările ulterioare, au fost modificate din nou prin OUG 98/10.11.2023 pentru modificarea articolului LXIV din Legea nr. 296/28.10.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung. Amendamentele au intrat în vigoare la data de 11.11.2023.

Astfel, prin aprobarea OUG 98/2023, s-a revenit la plafoanele anterioare pentru anumite încasări și plăți, cum ar fi:

  • Nu se vor putea efectua plăți/încasări între persoane juridice pentru sume mai mari de 5.000 lei/zi/persoană. Achitarea, de către persoane juridice, a sumelor mai mari de 5.000 lei, va trebui efectuată prin alte metode de plată decât numerar;
  • Se pot efectua plăți în numerar către magazine cash & carry în limita a 10.000 lei/zi;
  • Încasările și plățile în numerar în relația unei persoane juridice cu o persoană fizică vor fi limitate la 10.000 lei/zi/persoană;
  • Nu se vor putea efectua plăți/încasări între persoane fizice pentru sume mai mari de 50.000 lei/zi/persoană.

OUG 98/2023 nu aduce modificări asupra următoarelor aspecte:

  • Plățile din avansuri spre decontare pot fi efectuate în limita unui plafon zilnic de 1.000 lei/persoană;
  • Încasările și plățile efectuate cu persoane fizice reprezentând împrumuturi, indiferent de natura și destinația acestora, pot fi efectuate numai prin instrumente de plată fără numerar;
  • Sumele în numerar aflate în casierie la sfârșitul fiecărei zile nu pot depăși 50.000 lei. În situația depășirii acestui plafon, numerarul trebuie depus în conturile bancare în termen de 2 zile lucrătoare.

Plafoanele sunt aplicabile și operațiunilor de încasări și plăți în valută efectuate pe teritoriul României.

Sursă:

* Ordinul nr. 98/2023 pentru modificarea articolului LXIV din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung

Tax Flash Noiembrie 2023
Persoană de contact