Noutăți privind reglementările contabile și fiscale

1. noiembrie 2023 | Reading Time: 5 Min

 1. Conturi contabile noi 

Ordinul nr. 2649/2023 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile a introdus conturi contabile noi, care vor fi aplicabile începând cu situațiile financiare anuale pentru anul 2023. Pentru companiile cu exercițiu financiar diferit de anul calendaristic modificările se aplică începând cu primele situații financiare anuale încheiate la o dată ulterioară datei de 1 ianuarie 2024.

 • A intrat în vigoare la data de 6 octombrie 2023.
 • Conturi noi:

6121 „Cheltuieli cu redevențele”

6122 „Cheltuieli cu locațiile de gestiune”

6123 „Cheltuieli cu chiriile”

616  „Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală”

617  „Cheltuieli de management”

618  „Cheltuieli de consultanță”

 • În lipsa unor definiții clare ale termenilor în legislația contabilă, calificarea sau reevaluarea tranzacțiilor în funcție de natura lor poate deveni o sarcină complexă, în special pentru încadrarea acestora în redevență/chirie sau management/consultanță. 
 1. Modificări referitoare la contravențiile acoperite de Legea prevenirii; majorări ale sancțiunilor aplicabile 

HG nr. 937/2023 elimină o serie de contravenții de sub aplicabilitatea Legii prevenirii nr. 270/2017, astfel încât acestea vor putea fi sancționate direct cu amenzi, fără să se solicite anterior conformarea și să se emită un plan de remediere.

 • Hotărârea va intra în vigoare la data de 5 noiembrie 2023.
 • Prin acest act normativ, au fost eliminate de sub incidența Legii prevenirii:
  • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
  • OUG nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale și OUG nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată;
 • Printre faptele care nu vor mai fi reglementate de Legea prevenirii și vor putea fi sancționate direct cu amenzi sunt:
  • nedepunerea declarațiilor de înregistrare fiscală, de radiere a înregistrării fiscale sau de mențiuni la termenele legale – amenzi cuprinse între 1.000 și 5.000 lei;
  • încălcarea termenelor privind declararea corectă a bunurilor, veniturilor impozabile, impozitelor, taxelor, contribuțiilor și furnizarea informațiilor necesare, potrivit cerințelor legale – amenzi cuprinse între 1.000 și 5.000 lei;
  • nedepunerea la termen a declarațiilor recapitulative privind TVA și depunerea de declarații recapitulative incorecte ori incomplete (D390) – amenzi între 500 și 5.000 lei;
  • nedepunerea la termen a declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național (D394) – amenzi între 2.000 – 14.000 lei;
  • nerespectarea obligației de a pregăti dosarul prețurilor de transfer la termenele și în conformitate cu cerințele prevăzute prin Ordinul nr. 442/2016, precum și nerespectarea obligației de a prezenta dosarul prețurilor de transfer la solicitarea ANAF – amenzi cuprinse între 2000 și 14.000 lei;
 • Prin Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung s-a eliminat posibilitatea achitării, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului – verbal, a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ pentru contravenienții sancționați în baza prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, Legii contabilității nr. 82/1991 și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Prevederea va intra în vigoare în termen de 15 zile de la publicarea Legii nr. 296/2023 în Monitorul Oficial (publicată în Monitorul Oficial nr. 977/27.10.2023).
 • Legea 296/2023 aduce și majorări substanțiale ale amenzilor pentru contravențiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, în special ale celor prevăzute pentru neemiterea bonurilor fiscale sau/și neînscrierea sumelor încasate în registrul special care determină existența unei sume nejustificate. Amenzile majorate pot ajunge la triplul valorilor amenzilor aplicabile anterior intrării în vigoare a Legii 296/2023, iar repetarea contravențiilor într-un interval de 12 luni poate conduce la dublarea, respectiv triplarea valorilor amenzilor deja majorate de Legea 296/2023. Aceste modificări vor intra, de asemenea, în vigoare în termen de 15 zile de la publicarea Legii nr. 296/2023 în Monitorul Oficial.
 1. Modificări aduse Legii nr. 70/2015 – întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar 

Plafoanele pentru tranzacțiile în numerar prevăzute în Legea nr. 70/2015, cu modificările și completările ulterioare, vor fi reduse, potrivit Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung.

 • Amendamentele vor intra în vigoare în termen de 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial a Legii nr. 296/2023 (publicată în Monitorul Oficial nr. 977/27.10.2023).
 • Nu se vor putea emite chitanțe către persoane juridice pentru sume mai mari de 1.000 lei. Achitarea, de către persoane juridice, a sumelor mai mari de 1.000 lei, va trebui efectuată prin alte metode de plată decât numerar;
 • Se pot efectua plăți în numerar către persoane juridice în limita a 1.000 lei/persoană, dar nu mai mult de 2.000 lei/zi;
 • Se pot efectua plăți în numerar către magazine cash & carry în limita a 2.000 lei/zi;
 • Încasările și plățile în numerar în relație cu o persoană fizică vor fi limitate la 5.000 lei/persoană până la data de 31 decembrie 2024, respectiv 2.500 lei/persoană începând cu data de 1 ianuarie 2025;
 • Încasările și plățile în numerar efectuate cu persoane fizice care au calitate de asociați/acționari/administratori/persoane fizice/alți creditori exclusiv creditorii instituționali care desfășoară activități de intermediere financiară prevăzute de lege reprezentând împrumuturi, indiferent de natura și destinația acestora, pot fi efectuate numai prin instrumente de plată fără numerar.

Este introdus un nou plafon referitor la sumele în numerar aflate în casierie la sfârșitul fiecărei zile. Acestea nu pot depăși 50.000 lei. În situația depășirii acestui plafon, numerarul trebuie depus în conturile bancare în termen de 2 zile lucrătoare.

Plafoanele sunt aplicabile și operațiunilor de încasări și plăți în valută efectuate pe teritoriul României. 

 1. Mecanismul e-Sigiliu

Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung a introdus sistemul național RO e-Sigiliu, în vederea asigurării respectării trasabilității transporturilor rutiere de bunuri pe teritoriul României.

 • Intră în vigoare în termen de 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial a Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung (publicată în Monitorul Oficial nr. 977/27.10.2023).
 • Este un sistem fundamentat pe sigilii electronice avansate și o platformă informatică care oferă autorităților posibilitatea de a monitoriza în timp real transporturile de bunuri pe drumurile rutiere, indiferent dacă se află în tranzit sau au ca destinație finală o companie situată pe teritoriul național.
 • Pe teritoriul național, ANAF și Autoritatea Vamală Română sunt responsabile de aplicarea sigiliilor inteligente și monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri, pe baza unei analize de risc.
 • Nerespectarea acestei obligații de către șofer constituie o contravenție și se sancționează, cu amendă între 20.000 și 50.000 lei, cu excepția cazurilor care pot fi considerate infracțiuni conform legii.

Sursă:

* Ordinul nr. 2649/2023 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile

** HG nr. 937 din 5 octombrie  2023 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 33/2018 privind stabilirea contravențiilor care intră sub incidența Legii prevenirii nr. 270/2017, precum și a modelului planului de remediere pentru modificarea și completarea unor acte normative

*** Legea nr. 296 din 26 octombrie 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung

 

Tax & Legal Newsletter Octombrie 2023
Persoană de contact