Noutăți privind Sistemul RO e-Transport

9. ianuarie 2024 | Reading Time: 5 Min

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene (”OUG nr. 115/2023”), publicată în Monitorul Oficial în data de 15.12.2023, a adus modificări și completări importante inclusiv în ceea ce privește Sistemul RO e-Transport (prin modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri RO e-Transport).

Până la data publicării OUG nr. 115/2023 sistemul RO e-Transport viza doar transporturile rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat efectuate pe teritoriul României, existând o serie de obligații de raportare pentru entitățile care erau implicate în tranzacțiile și/sau transporturile rutiere cu asemenea bunuri. Odată cu publicarea OUG nr. 115/2023 însă, sfera de cuprindere a sistemului RO e-Transport s-a extins, incluzând în prezent și obligația de raportare a transporturilor rutiere internaționale de bunuri (indiferent de natura bunurilor). Rezultă astfel că identificarea transporturilor și generarea codurilor unice UIT în sistemul RO e-Transport se efectuează atât pentru transporturile rutiere pe teritoriul național ale bunurilor cu risc fiscal ridicat, cât și pentru transporturile rutiere internaționale de bunuri.

Obligaţia declarării în Sistemul RO e-Transport a datelor referitoare la transportul internaţional de bunuri cu scopul obținerii codurilor UIT revine următorilor utilizatori:

  1. destinatarului înscris în declaraţia vamală de import, respectiv expeditorului înscris în declaraţia vamală de export, în cazul bunurilor care fac obiectul operaţiunilor de import sau export, după caz;
  2. beneficiarului din România, în cazul achiziţiilor intracomunitare de bunuri;
  3. furnizorului din România, în cazul livrărilor intracomunitare de bunuri;
  4. depozitarului, în cazul bunurilor care fac obiectul tranzacţiilor intracomunitare aflate în tranzit, atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul României spre depozitare sau pentru formarea unui nou transport din una sau mai multe partide de bunuri, cât şi pentru bunurile încărcate după depozitare sau după formarea unui nou transport pe teritoriul naţional din una sau mai multe partide de bunuri.

Pentru generarea codului UIT, utilizatorii pot declara în Sistemul RO e-Transport (integrat în Spațiul Privat Virtual de pe website-ul ANAF) datele referitoare la transporturile de bunuri cu maximum 3 zile calendaristice înainte de data declarată pentru începerea transportului, dar până la prezentarea în punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România sau la locul de import, respectiv punerea efectivă în mişcare a vehiculului, după caz. Privitor la termenul de valabilitate al codului UIT, OUG nr. 41/2022 prevede că termenul general este de 5 zile calendaristice, fiind însă de 15 zile calendaristice în cazul achiziţiilor intracomunitare de bunuri, precum şi în cazul unor operațiuni care implică mișcări intracomunitare ale bunurilor (nontransferuri și transportul bunurilor aflate în tranzit pe teritoriul României de la punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România până la locul de descărcare spre depozitare sau pentru formarea unui nou transport pe teritoriul naţional), începând cu data declarată pentru începerea transportului.

De reținut că utilizarea de către operatorul de transport rutier a codului UIT peste termenul de valabilitate a acestuia este interzisă.

În cadrul OUG nr. 115/2023 este, de asemenea, prevăzută obligația operatorului de transport rutier de a asigura transferul datelor curente de poziţionare a vehiculului de transport, care fac obiectul declaraţiei, pe toată durata traseului de transport al bunurilor care fac obiectul monitorizării prin Sistemul RO e-Transport (transporturi de bunuri cu risc fiscal ridicat și transporturi rutiere internaționale de bunuri). În acest sens, operatorul de transport rutier este obligat să echipeze vehiculele de transport cu dispozitive de tip terminal de telecomunicaţii care utilizează tehnologii de poziţionare şi transmisie de date prin satelit (aceste prevederi nu se aplică în cazul în care datele de poziţionare ale vehiculului de transport sunt transferate de dispozitivele acestuia). Conducătorul mijlocului de transport are obligația să pornească dispozitivul de poziționare înainte de începerea transportului pe teritoriul naţional, respectiv să oprească dispozitivul de poziţionare numai după livrarea bunurilor la locul de livrare declarat pe teritoriul naţional sau după părăsirea teritoriului naţional.

OUG nr. 115/2023 aduce completări și sistemului RO e-Transport în sine, acesta incluzând de acum și:

  • module informatice puse gratuit la dispoziţia operatorului de transport de către Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare din cadrul Ministerului Finanţelor, pentru a furniza informaţii cu privire la poziţionarea vehiculului de transport prin utilizarea dispozitivelor de tip terminal de telecomunicaţii;
  • dispozitive care transmit date de poziţionare a vehiculului de transport şi dispozitive de tip terminal de telecomunicaţii care utilizează tehnologii de poziţionare şi transmisie de date prin satelit, pe care sunt instalate modulele informatice utilizate pentru monitorizarea traseului de transport al bunurilor.

Deși măsurile privind raportarea transporturilor rutiere internaționale de bunuri au intrat deja în vigoare începând cu 15.12.2023 (data publicării OUG nr. 115/2023), sancțiunile pentru nerespectarea noilor obligații se vor aplica începând cu 01.07.2024. Amintim în acest context că amenzile prevăzute de legislația în materie sunt ridicate, putând să ajungă până la 100.000 lei și la confiscarea contravalorii bunurilor nedeclarate (în funcție de abaterea constatată de către autorități).

Astfel cum s-a menționat, aceste obligații privind transporturile rutiere internaționale de bunuri vin să completeze obligațiile de raportare deja existente cu privire la transporturile rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat. Pentru nerespectarea acestora din urmă se aplică deja sancțiuni, motiv pentru care vă recomandăm să analizați cu atenție transporturile de bunuri în care este implicată societatea dumneavoastră, pentru a vă asigura de conformarea la timp cu dispozițiile legislative (indiferent de calitatea acesteia în tranzacție: furnizor, client, transportator, organizator al transportului etc.).

Sursă:

* Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene

** Ordonanța de Urgență nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri RO e-Transport și de abrogare a art. XXVIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

 

Tax Flash ianuarie 2024
Persoană de contact