Pachetul Mobilitate 1 aduce schimbări majore transporturilor rutiere

9. martie 2020 | Reading Time: 2 Min

Pachetul Mobilitate 1, publicat de Comisia Europeană pe 31 mai 2017, a fost aprobat în data de 2i ianuarie 2020 de către Comisia TRAN a Parlamentului European.

Acesta cuprinde 8 domenii cheie de modificare a legislației europene (accesul la piața transporturilor rutiere de mărfuri și accesul la profesie pentru operatorii de transport de persoane și de mărfuri, autovehicule de transport marfă închiriate fără șoferi, taxarea rutieră și electronică, normele privind timpii de conducere și de odihnă, detașarea lucrătorilor, aplicarea legislației și controlul, impozitarea autovehiculelor, monitorizarea și raportarea emisiilor de CO2 pentru autovehiculele grele) în domeniul transporturilor rutiere.

Cele mai de impact măsuri au în vedere:

A. Organizarea perioadei de odihnă săptămânală
Șoferii de transport internațional de marfă pot efectua două perioade de repaus săptămânal redus, cu condiția ca, pe perioada a 4 săptămâni, să efectueze 2 perioade de repaus săptămânal normal, efectuate în afara statului de stabilire (companiile trebuie sa plătească cheltuielile de cazare dacă perioada de odihnă se efectuează în afara domiciliului șoferului). Cele 2 perioade de repaus săptămânal reduse să fie compensate înaintea următoarei perioade de repaus săptămânal normal, șoferul având posibilitatea să se întoarcă acasă la fiecare 3 săptămâni.
B. Echiparea flotelor cu tahografe inteligente de a 2-a generație, pentru combaterea fraudei;
C. Întoarcerea camionului la unul dintre centrele operaționale din statul membru de stabilire cel târziu în opt săptămâni de la părăsirea acestuia;
D. Introducerea unei perioade de restricționare (cooling off) a cabotajului.
Se menține actualul sistem de 3 operațiuni de cabotaj în 7 zile, însă se introduce o perioadă de ”cooling off” de 4 zile înaintea unor noi operațiuni de cabotaj efectuate în aceeași țară, cu același vehicul.

Totodată, se dorește aplicarea Regulamentului Roma I, astfel încât contractele de muncă să reflecte locul de muncă obișnuit al șoferilor, iar sediul de înființare al firmei să fie locul în care sau de la care șoferii își desfășoară în mod obișnuit activitatea.

Pentru a intra în vigoare, acordul trebuie să fie aprobat de miniștrii UE și apoi de Parlamentul European în plen. Noile reglementari urmează a se aplica la 18 luni de la intrarea in vigoare in ceea ce privește detașarea șoferilor, la 20 de zile după publicare privind timpul de odihnă si la 18 luni de la intrarea în vigoare a legislației privind accesul la piață in ceea ce privește întoarcerea camioanelor.

Sursă: Propunerea de modificare a Legii speciale pentru aplicarea Directivei detașării nr. 71/1996 la transporturile rutiere, Revizuirea Regulamentului 561/2006 privind timpii de conducere și de odihnă ai șoferilor profesioniști, Modificarea Regulamentului nr.1071/2009 privind accesul la profesie și a Regulamentului 1072/2009 privind accesul la piața de transport rutier de marfă.

Tax & Legal Newsletter_Februarie_2020
Persoană de contact