Praguri valorice Intrastat

14. ianuarie 2020 | Reading Time: 1 Min

Plafoanele stabilite pentru 2020, referitoare la colectarea informațiilor statistice de comerț intra-UE cu bunuri sunt în valoare de 900.000 lei atât pentru expedieri intra-UE cât și pentru introduceri intra-UE de bunuri.

Sursă: Ordinul nr. 1827/2019 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informațiilor statistice de comerț intra-UE cu bunuri în anul 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 940 din 22 noiembrie 2019.

Tax & Legal Newsletter_decembrie_2019
Persoană de contact