Pregătiți pentru 55: Implementarea obiectivelor climatice ale UE

| Reading Time: 5 Min

Obiectivele climatice UE: Cum să ajutați compania să fie „pregătită pentru 55”!

La data de 14 iulie 2021 Comisia Europeană a prezentat pachetul „Pregătiți pentru 55” cu privire la climă, energie, exploatarea terenurilor, transport și impozitare. Scopul este de a reduce drastic emisiile de gaze cu efect de seră până în 2023 prin 12 măsuri care fac parte din Pactul verde european. Ținta este de a reduce nivelurile emisiilor cu cel puțin 55% comparativ cu 1990. Este prevăzut ca începând din 2050 Europa să devină primul continent neutru din punct de vedere climatic ca urmare a implementării acestor obiective.

În cele ce urmează vom sintetiza pentru dumneavoastră cele mai importante aspecte ale obiectivelor climatice ale UE:

Care sunt efectele așteptate pentru sectorul imobiliar și de transport rutier?

Extinderea comercializării certificatelor de emisii

Comisia Europeană propune extinderea comercializării certificatelor de emisii la transportul rutier și sectorul construcțiilor începând din 2026. Se așteaptă ca acest lucru să accelereze tranziția către combustibili pentru încălzire și de propulsie mai prietenoși față de mediu și să reducă perioadele de rambursare a investițiilor legate de îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor. Emisiile vor face obiectul unor limite maxime care vor fi reduse cu timpul pentru a diminua totalul emisiilor.

Operațiunea se va realiza – separat de sistemul existent de comercializare a emisiilor – prin intermediul furnizorilor de combustibili și combustibili pentru încălzire. Nu este prevăzută participarea gospodăriilor individuale și a utilizatorilor mijloacelor de transport.

Modificarea Directivei privind impozitarea energiei

Pe lângă comercializarea emisiilor, Comisia Europeană a revizuit și Directiva privind impozitarea energiei. Impozitarea combustibililor prevăzută aici are scopul de a stimula utilizarea eficientă a energiei și eliminarea treptată a combustibililor fosili.

Actualizarea Directivei privind eficiența energetică

Varianta actualizată a Directivei privind eficiența energetică are ca obiectiv reducerea consumului de energie cu 9% până în 2030 comparativ cu proiecțiile de bază prin intermediul unor ținte obligatorii de eficiență energetică.

Revizuirea Directivei privind performanța energetică a clădirilor

Directiva privind performanța energetică a clădirilor va fi revizuită anul acesta pentru a facilita renovarea clădirilor.

Cum ar trebui promovate mobilitatea, sursele de energie și metodele de producție prietenoase față de mediu?

Standarde CO2 mai stricte

Pachetul „Pregătiți pentru 55” conține standarde mai stricte privind emisiile COgenerate de autoturisme și vehicule utilitare ușoare și se angajează să creeze stații de încărcare publice și stații de realimentare cu hidrogen pentru a accelera tranziția către o mobilitate fără emisii. Planul de a extinde comercializarea emisiilor la trafic și transport și impozitarea energetică revizuită vor încuraja tranziția către mijloace de transport care utilizează combustibili curați. Este prevăzută și înăsprirea măsurilor în cazul transportului aerian și pe apă.

Observație TPA: Taxa pe consum standard (NoVA) a crescut în Austria de la data de 1 iulie 2021 în funcție de emisiile CO2 ale autovehiculului. În același timp, au fost anulate și anumite scutiri de la plata taxei NoVA. Cu toate acestea, autovehiculele care nu emit CO2 sunt scutite de la plata taxei NoVA și sunt de multe ori privilegiate fiscal.

Pontul TPA: Consumul total de electricitate este prevăzut în Austria să provină 100% din surse de energie regenerabilă până în 2030, cu scopul de a atinge neutralitate climatică totală până în 2040. De anul trecut, Legea de extindere a energiei regenerabile (EAG) include subvenții specifice pentru energia fotovoltaică, energia eoliană, hidroenergia și biomasa. În premieră în Austria, există și posibilitatea de a crea comunități energetice.

Mecanismul de ajustare la frontieră în funcție de CO2 – CBAM

Cu toate acestea, clima nu va beneficia dacă, datorită înăspririlor, întreprinderile industriale migrează către state terțe și eliberează mai multe emisii acolo. Pentru a asigura același preț al CO2  pentru produsele europene și cele importate, este prevăzut un Mecanism de ajustare la frontieră în funcție de carbon (CBAM).
Începând din 2023, acesta se va aplica sectorului energetic și industriilor cu consum mare de energie, mai ales siderurgia, industria cimentului, sectorul îngrășămintelor și industria de aluminiu. În aceste sectoare se va introduce treptat CBAM privind mărfurile și materiile prime importate în timp ce certificatele gratuite vor fi eliminate treptat. Cele mai inovatoare și mai eficiente companii din punct de vedere energic din UE și țări terțe vor avea de câștigat.

Cum să ajutați organizația să fie „pregătită pentru 55”!

Obiectivele climate ale UE pentru antreprenori conținute în pachetul „Pregătiți pentru 55” implică numeroase măsuri individuale pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, de exemplu prin intermediul unor autovehicule și combustibili mai verzi și a unor clădiri mai eficiente energetic. Un aspect este impozitarea surselor de energie în conformitate cu obiectivele climatice și de mediu ale Pactului verde european. Normele de reglementare urmăresc crearea cadrului necesar privind siguranța planificării în așa fel încât investițiile și inovația să stimuleze transformarea ecologică.

Granturi pentru implementarea obiectivelor climatice

Pentru a sprijini mediul de afaceri, sunt prevăzute niveluri fără precedent de finanțare din diferite fonduri pentru atingerea obiectivelor climatice ale Pactului verde european, în special:

  • Bugetul UE și pachetul de stimulente NextGenerationEU
  • Programul cadru pentru cercetare Horizon Europe și Fondul de inovare UE
  • Fondul Social European Plus (ESF+) și InvestEU

Unele apeluri de proiecte sunt deja în curs și multe altele vor fi lansate în viitorul apropiat. De asemenea, statelor membre li se va cere să direcționeze veniturile din comercializarea emisiilor către proiecte legate de climă și energie.

Toate obiectivele climatice fac desigur obiectul sistemului de control intern al companiilor sau au un impact asupra dezvoltării sistemului de control fiscal (tax ICS).

Contactați-i pe experții noștri pentru a obține informații prompte despre ofertele de finanțare a ecologizării și pentru a vă planifica propria strategie corporativă „Pregătiți pentru 55” împreună cu noi! 

Persoană de contact