Procedura de aplicare a amnistiei fiscale privind tichetele cadou

5. iulie 2023 | Reading Time: 1 Min

Autoritățile române au publicat Procedura pentru anularea obligațiilor fiscale principale și accesorii stabilite de organul fiscal pentru societățile care au acordat tichete cadou salariaților altor societăți (ca urmare a reîncadrării veniturilor din tichete cadou obținute de persoanele fizice din categoria veniturilor din alte surse în categoria veniturilor din salarii și asimilate salariilor).

Obligațiile fiscale principale și/sau accesorii supuse anulării vizează acele obligații suplimentare stabilite de organul fiscal pentru perioada 26.05.2006 – 31.12.2020.

Potrivit Procedurii, anularea obligațiilor fiscale are loc din oficiu (la inițiativa organului fiscal) sau în baza unei cererii depuse de contribuabil (urmând modelul prezentat în Procedură).

Contribuabilii care au stins obligațiile fiscale principale și/sau accesorii pot depune la organul fiscal o cerere de restituire a sumelor respective, în termen de 5 ani de la data intrării în vigoare a Legii privind amnistia tichetelor cadou (i.e. de la 27.02.2023).

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 906 privind aprobarea Procedurii pentru anularea obligațiilor fiscale ce pot face obiectul anulării prevăzute de Legea nr. 43/2023 pentru anularea unor obligații fiscale, cuprinse în lista întocmită și transmisă de către structura de control, precum și modalitățile de restituire a acestora, publicat în data de 28 iunie 2023.

Tax & Legal Newsletter Iunie 2023
Persoană de contact