Protectia consumatorului si insolventa persoanelor fizice

9. august 2022 | Reading Time: 2 Min

Agentia Nationala pentru Protectia Consumatorilor a emis două ordine care introduc noi obligații pentru persoanele juridice.

Din data de 18 august toți comercianții vor trebui să afișeze la loc vizibil un afiș prin care să le aducă la cunoștință consumatorilor despre soluționarea alternativă a litigiilor (SAL), și asupra Platformei SOL a Comisiei Europene, cu același rol, în cazul comerțului online.

În cazul comercianților cu sedii fizice, placheta va trebui plasată lângă casa de marcat, orarul de funcționare, în spațiul de comercializare sau, după caz, de prestare a serviciului, inclusiv a serviciilor turistice, de comercializare de pachete de servicii turistice sau bilete de avion.

Din data de 17 septembrie instituțiile bancare, cele nebancare (IFN) și casele de amanet vor avea obligația de a informa clienții despre procedurile de insolvență a persoanelor fizice.

Scopul amplasării acestor înscrisuri, la loc vizibil, în spațiul de comercializare sau de prestare a serviciului, inclusiv a serviciilor turistice, de comercializare de pachete de servicii turistice sau bilete de avion, este acela de a înlesni accesul consumatorilor la entitatea de soluționare alternativă a litigiilor, din cadrul ANPC, și la procedurile de tip SAL, în vederea soluționării pe cale amiabilă a reclamațiilor acestora, precum și, după caz, la procedura de insolvență a persoanelor fizice.

Comisarii ANPC vor putea verifica, după un termen de 45 de zile, modul în care au fost puse în practică prevederile acestor 2 ordine.

Sursă: Ordinul nr. 449/2022 privind unele măsuri de informare a consumatorilor cu privire la soluționarea alternativă a litigiilor si Ordinul nr. 450/2022 privind unele măsuri de informare a consumatorilor cu privire la insolvența persoanelor fizice publicate in Monitorul Oficial, Partea I nr. 725 din 19 iulie 2022

Legal Newsletter Iulie 2022
Persoană de contact