Rambursări de TVA cu control fiscal ulterior

| Reading Time: 1 Min


Back to COVID-19 bussiness support

 

 

Până pe 25 ianuarie 2021, organele fiscale rambursează TVA solicitată de contribuabili, urmând ca efectuarea inspecției fiscale ulterioare să fie decisă în baza unei analize de risc. Există însă o serie de situații în care această măsură nu se aplică, cum ar fi:

  • Au început inspecții fiscale până la data de 16 aprilie 2020, ca urmare a deconturilor cu opțiune de rambursare depuse de contribuabili
  • Contribuabilii au înscrise în cazierul fiscal fapte care sunt sancționate ca infracțiuni
  • Autoritățile fiscale constată că există riscul unei rambursări necuvenite
  • S-a declanșat procedura lichidării voluntare sau a insolvenței contribuabililor (exceptând cazul în care s-a confirmat un plan de reorganizare)
  • Contribuabilii (alții decât contribuabili mari și mijlocii) solicită (i) rambursarea unei sume de TVA care provine din mai mult de 12 luni sau (ii) rambursarea de TVA prin primul decont depus după înregistrarea în scopuri de TVA.

Sursă: Ordonanța de urgență nr. 90/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, precum și pentru modificarea altor acte normative publicată în Monitorul Oficial nr. 459/29 mai 2020 și Ordonanța de urgență nr. 99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial nr. 551/25 iunie 2020 și Ordonanţa de urgenţă nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene

Ultima actualizare: 02 decembrie 2020

Persoană de contact