Raportarea privind durabilitatea

| Reading Time: 2 Min

Raportarea privind durabilitatea este deja o obligație legală pentru anumite companii. Multe altele fac această raportare în mod voluntar pentru a se poziționa corespunzător pe piață. Domeniul de aplicare al unui raport privind durabilitatea depinde de standardul de raportare folosit. De exemplu, raportul poate include strategia de afaceri, orientările interne și procesele legate de durabilitate. De asemenea, va include și obiectivele specifice privind durabilitatea, indicatorii-cheie de performanță (KPI), dar și procesele companiei de gestionare a riscului.

Raportarea privind durabilitatea în Austria

Din perspectiva reglementării, Directiva UE de raportare nefinanciară (NFRD) a fost transpusă în Austria în legea „Nachhaltigkeits- und Diversitätsverbesserungsgesetz” (NaDiVeG). Aceasta se aplică companiilor mari cu peste 500 de angajați care au devenit entități de interes public începând cu exercițiul financiar 2017.

Raportarea privind durabilitatea în 2024

Începând cu exercițiul financiar 2024, raportarea trebuie realizată în conformitate cu Directiva privind raportarea de către întreprinderi de informații privind durabilitatea (CSRD). CSRD se aplică mult mai multor companii și extinde sfera de aplicare a raportării comparativ cu NFRD.

Grupul consultativ european pentru raportare financiară (EFRAG) a fost însărcinat de Comisie să elaboreze standarde uniforme de raportare privind durabilitatea care sunt obligatorii conform CSRD. Proiectele finale ale acestor Standarde europene de raportare privind durabilitatea (ESRS) sunt deja disponibile și vor fi urmate de standarde sectoriale și specifice IMM-urilor. Momentul când o companie trebuie să înceapă să raporteze pentru prima dată diferă de la o companie la alta în funcție de anumiți parametri.

În mod voluntar, standardele de raportare recunoscute la nivel internațional, în special standardele GRI, pot fi folosite în raportarea privind durabilitatea. Realizarea primului raport de durabilitate poate implica timp și resurse considerabile datorită nevoii de a implementa sisteme și procese de colectare și înregistrare a datelor ESG. De aceea se recomandă începerea implementării în timp util.

În materie de ratinguri ESG, oferim asistență în următoarele domenii:

  • Consiliere cu privire la alegerea unui standard de raportare adecvat (GRI, CSRD/ESRS)
  • Analiza lanțului valoric al companiei cu privire la domeniile relevante sub aspect ESG
  • Selectarea părților interesate relevante
  • Pregătirea și realizarea analizelor privind caracterul semnificativ („materiality”)
  • Determinarea structurii și a mesajului central ( pe baza strategiei corporative)
  • Asistență în colectarea datelor conform standardului ales și definirea indicatorilor-cheie de performanță (KPI)
  • Redactarea raportului
  • Verificarea de conformitate a raportului cu standardul ales
Persoană de contact