Regimul TVA aplicabil executărilor silite de bunuri

5. noiembrie 2019 | Reading Time: 1 Min

Ca regulă generală, transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor în cadrul procedurilor de executare silită reprezintă o livrare de bunuri din perspectiva TVA.

Prin excepție, începând cu 11 octombrie 2019, nu este subiect de TVA operațiunea constând în transferul bunurilor imobile în urma executării silite de către o persoană impozabilă către o instituție publică în scopul stingerii unei obligații fiscale restante.

Sursă: Legea nr. 172/2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 815 din 8 octombrie 2019

Tax & Legal Newsletter octombrie 2019
Persoană de contact