Reglementarea privind desfășurarea acțiunilor în reprezentare în România

8. februarie 2024 | Reading Time: 1 Min

La finalul anului 2023, respectiv în data de 19.12.2023, Parlamentul României a adoptat Legea 414/2023 care stabileşte cadrul legal privind desfăşurarea acţiunilor în reprezentare pentru interesele colective ale consumatorilor în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecţie a acestora şi al unei bune funcţionări a pieţei interne a Uniunii Europene.

Noua reglementare, Legea 414/2023, prevede, între altele:

  • Mecanismul procedural care permite entităţilor calificate să introducă acţiuni în reprezentare în vederea protejării intereselor colective ale consumatorilor cu scopul de a obține o măsură de încetare, o măsură reparatorie ori ambele.
  • Entitatea calificată dobândește calitatea de parte reclamantă în numele consumatorilor și este liberă să aleagă orice mijloc procedural pe care îl are la dispoziţie, în vederea protejării intereselor colective ale consumatorilor.
  • Entitatea calificată desemnată poate introduce acţiune în reprezentare, în faţa instanţelor judecătoreşti naţionale.
  • Acţiunea în reprezentare se judecă potrivit dreptului comun.
  • Hotărârea primei instanţe este supusă apelului, iar decizia pronunţată în apel poate fi atacată cu recurs, în condiţiile legii, recurs care suspendă executarea.

Sursa: Legea 414/2023 privind desfăşurarea acţiunilor în reprezentare pentru protecţia intereselor colective ale consumatorilor

Legal Newsletter Ianuarie 2024
Persoană de contact