Regulamentul UE privind taxonomia

| Reading Time: 3 Min

În data de 18 iunie 2020 s-a publicat de către UE Regulamentul 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile. Reglementul UE privind taxonomia are ca obiectiv extinderea investițiilor durabile și astfel implementarea Pactului verde. Acest lucru trebuie să se realizeze prin reorientarea fluxurilor de capital către investițiile verzi. Regulamentul instituie un sistem de clasificare uniform pentru activitățile economice durabile din punctul de vedere al mediului.

Regulamentul prevede șase obiective de mediu:

 1. atenuarea schimbărilor climatice
 2. adaptarea la schimbările climatice
 3. folosirea durabilă și protecția resurselor de apă și marine
 4. tranziția către o economie circulară
 5. prevenirea și controlul poluării
 6. protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor

În cadrul taxonomiei se face distincția între activități eligibile din punctul de vedere al taxonomiei și cele aliniate taxonomiei. Activitatea economică a unei companii este aliniată taxonomiei economice dacă se regăsește în criteriile tehnice de examinare a taxonomiei. Activitatea eligibilă din punctul de vedere al taxonomiei poate fi considerată aliniată taxonomiei dacă îndeplinește cerințele de mai jos:

 • contribuie semnificativ la cel puțin unul dintre obiectivele de mediu
 • nu aduce prejudicii semnificative niciunuia dintre obiectivele de mediu
 • se realizează în conformitate cu garanțiile minime (legate de drepturile omului și drepturile de ocupare)
 • îndeplinește criteriile tehnice de examinare

Întreprinderilor nefinanciare li se cere să comunice numărul de activități economice eligibile din punctul de vedere al taxonomiei și pe cele aliniate taxonomiei ca proporție din cheltuielile cu capitalul (CapEx), cheltuielile de exploatare (OpEx) și cifra de afaceri. Întreprinderile financiare fac și obiectul unor cerințe suplimentare referitoare la furnizarea de informații.

În prezent s-au elaborat criteriile tehnice de examinare pentru primele două obiective în 13 sectoare. Proiectele pentru obiectivele de mediu nr. 3-6 au fost publicate la începutul lui aprilie 2023. Sectoarele sunt enumerate mai jos:

13 sectoare (începând din 12/2022)
 • Silvicultură
 • Activități de protecție și refacere a mediului
 • Producție
 • Energie
 • Aprovizionarea cu apă, canalizare, gestionarea deșeurilor, decontaminare
 • Transport
 • Construcții și activități imobiliare
 • Informare și comunicare
 • Activități profesionale, științifice și tehnice
 • Activități financiare și de asigurare
 • Educație
 • Sănătate umană și activități de asistență socială
 • Activități artistice, de spectacol și recreative

Pentru mai multe informații despre Reglementarea privind taxonomia apăsați aici.

În ceea ce privește Taxonomia UE, oferim asistență în următoarele domenii:

 • Clasificarea activităților economice (pentru obiectivele de mediu 1 și 2)
 • Evaluarea eligibilității și a alinierii din punctul de vedere al taxonomiei (pentru obiectivele de mediu 1 și 2)
  • Identificarea seturilor de criterii de taxonomie relevante și analiza activităților de afaceri pentru a determina eligibilitatea și alinierea din punctul de vedere al taxonomiei
  • Pregătirea înregistrării și evaluării cifrei de afaceri, a CapEx și OpEx din punctul de vedere al taxonomiei
  • Evaluarea eligibilității  activităților de afaceri din punctul de vedere al taxonomiei, inclusiv verificarea
  • Înregistrarea cifrei de afaceri, a CapEx și OpEx din punctul de vedere al taxonomiei, precum și raportarea conform Art. 8 și raportarea în declarația nefinanciară a raportului administratorilor
 • Suplimentar (obiectivele de mediu nr. 3-6, în prezent disponibile sub formă de proiecte)
  • Pentru acestea va fi necesar să se aplice aceeași analogie ca mai sus

Linkul către Regulamentul UE privind taxonomia se găsește aici.

Persoană de contact