Reguli noi privind punerea în executare a înscrisurilor sub semnătură privată

14. octombrie 2020 | Reading Time: 2 Min

Legea nr. 196/2020, ce a intrat în vigoare la data de 11 septembrie 2020, introduce o condiție suplimentară în vederea punerii în executare a înscrisurilor sub semnătură privată care, potrivit legii, sunt valabil încheiate și au caracter de titlu executoriu, respectiv înscrierea lor în Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM).

Printre înscrisurile sub semnătură privată ce intră sub incidența noilor prevederi legale amintim: contracte de închiriere, contracte de împrumut, contracte de credit, contracte de ipotecă mobiliară, bilete la ordin, contracte de asistență juridică, contracte de depozit, titluri de credit etc) care, potrivit legii, sunt valabil încheiate și au caracter de titlu executoriu, vor putea fi puse în executare numai sub condiția înscrierii în RNPM.

Cu titlu de exemplu, contractele de închiriere trebuie înregistrare atât la Autoritatea Fiscală (ANAF), cât și în RNPM, pentru a putea proceda la executarea silită a locatarilor în cazul în care nu-și îndeplinesc obligația de plată a chiriei sau nu restituie bunul la expirarea contractului.

Nu necesită înscriere în RNPM contractele de închiriere încheiate în formă autentică, în fața unui notar public, iar în cazul în care s-a demarat deja o procedură de executare silită înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 196/2020, cerința privind înscrierea titlului executoriu în RNPM nu se aplică.

Procedura înscrierii în RNPM se derulează prin completarea unui formular online, de către operatorii de drept, operatorii autorizați, agenții împuterniciți ai acestora și Corpul Operatorilor. Nu poate efectua înregistrarea formularelor de aviz de înscriere în RNPM operatorul/ agentul autorizat care este parte în contractul/ operațiunile asimilat(e) care stă/ stau la baza înscrierii sau în avizul de înscriere.

Sursă: Legea 196/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 822 din 8 septembrie 2020.

 

Legal Newsletter_septembrie_2020
Persoană de contact