Regulile de prevenire a spălării banilor pentru consultanții fiscali și societățile de consultanță fiscală au fost oficializate

2. aprilie 2024 | Reading Time: 3 Min

În data de 18.03.2024 a fost publicată în Monitorul Oficial  Hotărârea nr. 4 din 11.03.2024 adoptată de Camera Consultanților Fiscali care prevede setul de reguli pentru prevenirea și combaterea spălării banilor, pe care consultanții fiscali și societățile de consultanță fiscală trebuie să-l respecte.

Prezentele norme stabilesc măsurile și activitățile de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, care trebuie realizate la nivel sectorial de către consultanții fiscali și societățile de consultanță fiscală, entități supravegheate și controlate de Camera Consultanților Fiscali.

Aspecte cheie:

  • Conducerea societăților de consultanță fiscală trebuie să desemneze una sau mai multe persoane cu responsabilități în aplicarea Legii 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (Legea 129/2019).
  • Persoana sau persoanele desemnate trebuie să aibă acces direct şi permanent la toate datele și informaţiile deţinute la nivelul entităţilor reglementate, care sunt necesare îndeplinirii obligaţiilor și atribuțiilor legale.
  • Trebuie să existe mecanisme interne, la nivelul societății, pentru protejarea persoanelor desemnate.
  • Camera consultanților fiscali trebuie informată despre această persoană desemnată responsabilă.
  • Angajații societăților de consultanță fiscală trebuie instruiți periodic despre existența procedurilor interne de prevenire și combatere a spălării banilor, iar societățile trebuie să se asigure că documentele în cauză sunt puse în aplicare.
  • Angajații trebuie instruiți periodic în funcție de rolul și atribuțiile acestora în cadrul entității, inclusiv prin participarea la programe speciale de formare profesională permanentă și evaluarea cunoștințelor și a modului lor de aplicare.
  • Consultanții fiscali și societățile de consultanță fiscală trebuie să realizeze și actualizeze periodic evaluări proprii de risc prin care să identifice, evalueze și gestioneze riscul de spălare a banilor la nivelul clientelei, la nivelul serviciilor oferite și la nivelul întregii activități desfășurate.
  • Consultanții fiscali și societățile de consultanță fiscală trebuie să aplice, după caz, măsuri simplificate, standard sau suplimentare de cunoaștere a clientelei, respectiv trebuie să verifice identitatea clienților și a beneficiarilor reali înainte de stabilirea unei relații de afaceri sau de desfășurarea unei tranzacții ocazionale.
  • Consultanții fiscali și societățile de consultanță fiscală au obligația să transmită de îndată Oficiului de Național de Prevenire a Spălării Banilor un raport de tranzacții suspecte, atunci când, după aplicarea măsurilor de cunoaștere a clientelei și de evaluare a riscurilor, au identificat suspiciuni de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului.
  • Modul de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 se supraveghează şi se controlează, în cadrul atribuţiilor de serviciu, de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și de către Camera Consultanților Fiscali, în calitate de organism de autoreglementare.

Sursa: Hotărârea nr. 4 din 11 martie 2024 pentru aprobarea Normelor profesionale sectoriale privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, specifice activității de consultanță fiscală

Tax & Legal Newsletter Martie 2024
Persoană de contact