Regulile pentru înregistrarea organizațiilor sindicale și patronale au fost oficializate

8. martie 2024 | Reading Time: 1 Min

Ordinul comun nr. 58/281/C/2024 al Ministrului Muncii și Solidarității Sociale și al Ministrului Justiției, prin care au fost stabilite regulile privind înregistrarea organizațiilor sindicale și patronale, a fost publicat în Monitorul Oficial pe 5 februarie 2024

Aspectele cheie ale ordinului sunt următoarele:

  • Toate sindicatele, federațiile sindicale, confederațiile sindicale, uniunile teritoriale ale acestora, precum și patronatele, federațiile patronale și confederațiile patronale trebuie să fie înscrise în registre speciale care sunt menite să consemneze datele relevante despre organizații, de la dobândirea personalității juridice până la modificările statutului sau ale componenței organelor de conducere.
  • Orice modificare ce ține de statut, componența organelor de conducere sau reprezentativitatea organizațiilor trebuie înregistrată în registrul special.
  • Fiecare judecătorie și tribunal vor avea un registru special propriu pentru organizațiile sindicale și patronale, registru care va fi împărțit în secțiuni, fiecare având rolul său specific în înregistrarea diverselor informații legate de organizații.
  • În termen de șapte zile de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești de acordare a personalității juridice, înscrierea în registrul special trebuie efectuată de către grefierul desemnat, sub supravegherea unui judecător.
  • Ministerul Muncii are acces liber la datele din registrele speciale.

Sursa: Ordinul nr. 58/281/C/2024 pentru aprobarea modelului, precum şi a modului de completare şi de operare a registrelor speciale ale organizaţiilor sindicale şi organizaţiilor patronale

Legal Newsletter Februarie 2024
Persoană de contact