Restructurarea datoriilor bugetare – prelungirea termenelor  

| Reading Time: 1 Min

Back to COVID-19 bussiness suport

 

 

Contribuabilii pot beneficia de restructurarea următoarelor obligații fiscale principale:

  • Restante la data de 31 iulie 2020;
  • Declarate de contribuabili sau stabilite de autorități după 01 august 2020, aferente perioadelor fiscale anterioare datei de 31 iulie 2020;
  • Scadente între 21 martie și 31 iulie 2020.

De asemenea, restructurarea se aplică (i) pentru obligațiile bugetare principale și accesorii stabilite de alte autorități decât cele fiscale și (ii) pentru amenzile de orice fel, transmise spre recuperare autorităților fiscale după 01 august 2020.

Noul termen pentru depunerea notificării privind intenția de restructurare este 31 martie 2021, iar cel pentru solicitarea restructurării este 30 iunie 2021.

Pentru a beneficia de această facilitate, contribuabilii trebuie să achite obligațiile bugetare scadente în perioada cuprinsă între 01 august 2020 și data depunerii solicitării de restructurare.

Sursă: Legea nr. 114/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, precum și pentru modificarea altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial din 08 iulie 2020 și Ordonanţa de urgenţă nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene. 

Ultima modificare: 2 decembrie 2020

Persoană de contact