POR 2.2. Investitii de IMM-uri

Solicitanti eligibili: IMM-urilor non-agricole (inclusiv microintreprinderile) din mediul urban (productie sau servicii, dar numai anumite coduri CAEN), precum și întreprinderilor mijlocii non-agricole din mediul rural, cu o vechime de cel putin 3 ani calendaristici. 

Activitati eligibile: 

Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional:

  • Construirea, modernizarea, extinderea spațiilor de producție/servicii;
  • Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line;

Investiții finanțabile prin ajutor de minimis:

  • Implementarea procesului de certificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății;
  • Internaţionalizare (participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, misiuni comerciale etc).

Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții finanțabile prin ajutor de stat regional. 

Asistenta nerambursabila acordata: 

Valoare minimă eligibilă FEDR: 200 000 euro

Valoare maximă eligibilă FEDR: 1 mil euro 

Intensitatea ajutorului de stat regional: 

 

Rată de finanțare

Firme mijlocii

Firme mici si micro

Regiunea Vest

45%

55%

Sud-Muntenia, SV Oltenia, NV, NE, SE, Centru

60%

70%

 

Ajutorul de Minimis: 

90% valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 200.000 euro. 

Valoarea maximă a ajutorului, în regim de minimis, ce poate fi acordată unei întreprinderi unice, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanţare şi anul curent depunerii cererii de finanţare) este de 200.000 de euro.