PNDR 4.1 Investiții în exploatații agricole

Solicitanti eligibili: fermierilor și grupurilor de fermieri organizați ca:

 • Persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale
 • Societăți comerciale cu capital privat
 • Societăți agricole, societăți cooperative agricole, cooperative agricole sau grupuri de producători

Activitati eligibile: 

 • Înființarea, extinderea și/sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv tehnologii eficiente de reducere a poluării și respectarea standardelor UE care vor devenii obligatorii în viitorul apropiat și cele pentru depozitarea / gestionarea adecvată a gunoiului de grajd
 • Înființarea, extinderea și/sau modernizarea fermelor vegetale, inclusiv capacități de stocare, condiționare, sortare, ambalare a producției vegetale pentru creșterea valorii adăugate a produselor
 • Înființarea / înlocuirea plantațiilor pentru strugurii de masă și alte culturi perene
 • Investiții în scopul îndeplinirii standardelor comunitare
 • Înființarea și/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilități și racordări
 • Procesarea produselor agricole la nivel de fermă, precum și investiții în vederea comercializării
 • Înființarea și/sau modernizarea instalațiilor pentru irigații
 • Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile în cadrul fermei pentru consum propriu. 

Incadrarea fermelor: 

 

Dimensiune economică conform valorilor producției standard

  Fermă mică

8.000 – 11.999 €

  Ferma de familie*

8.000 – 250.000 €

  Fermă medie

12.000 – 249.999 €

  Fermă mare

250.000 – 499.999 €

  Ferme foarte mari

500.000 € și peste

Asistenta nerambursabila acordata: 

 

Ferme mici

Ferme medii și mari

Ferme foarte mari

 Achiziții simple

100.000 €

50%

500.000 €

50%

500.000 €

30%

 Construcții – montaj – sector vegetal

200.000 €

50%

1  mil. €

50%

1  mil. €

30%

 Construcții – montaj – legume în spații  protejate

1,5  mil. €

50%

1,5  mil. €

50%

 1,5 mil. €

30%

 Construcții – montaj – sector zootehnic

300.000 €

50%

1,5 mil. €

50%

 1,5 mil. €

30%

 Lanțuri scurte de aprovizionare

400.000 €

50%

2 mil. €

50%

2 mil. €

30%

 Cooperative și grupuri de producători

2 mil. €

50%

2 mil. €

50%

2 mil. €

50%

Rata de finanțare generală poate fi majorată în unele situații până la maxim 90% în cazul fermelor mici, medii și a grupurilor de producători, 70% în cazul fermelor mari sau 50% în cazul fermelor foarte mari.