PNDR 4.2 Sprijin pentru procesarea / marketingul produselor agricole

Solicitanti eligibili: întreprinderi care realizează investiții în active corporale și/sau necorporale pentru procesarea și marketingul produselor agricol. 

Activitati eligibile: 

  • Înființarea, extinderea și/sau modernizarea și dotarea unităților de procesare, inclusiv investiții privind marketingul produselor agricole (ex. etichetare, ambalare)
  • Înființarea, extinderea și/sau modernizarea de rețele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare
  • Investiții privind îmbunătățirea controlului intern al calității și conformarea cu noile standard impuse de legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agro-alimentare
  • Producerea energiei regenerabile (solară, eoliană, geotermală) și a energiei produsă cu ajutorul pompelor de căldură, pentru uz propriu, precum și investiții în eficiență energetică (ca și operațiuni din cadrul unui proiect mai mare de investiții) 

Asistenta nerambursabila acordata: 

 

Ajutor maxim acordat

Rata de finanțare

 

Investiții care conduc la un lanț alimentar integrat

Investiții care NU conduc la un lanț alimentar integrat

  IMM-uri

2.500.000  €

1.000.000 €

50%

  Întreprinderi mari

2.500.000  €

1.500.000  €

40%

  Forme asociative

2.500.000  €

2.500.000  €

50%