POR 2.1. Investitii de Microintreprinderi

Solicitanti eligibili: Microintreprinderile din mediul urban (productie sau servicii, dar numai anumite coduri CAEN)

Activitati eligibile:

  • Construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii microintreprinderilor, inclusiv dotare cu active corporale şi necorporale, inclusiv instrumente de comercialziare on-line

Asistenta nerambursabila acordata: 

  • Valoare minimă eligibilă  a  investitiei – 25 000 euro
  • Rata de finantare: 100%, dar nu mai mult de 200.000 euro

Microîntreprinderile sunt definite ca întreprinderi care au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane de euro, echivalent în lei.