Scutiri de TVA

| Reading Time: 2 Min

Back to COVID-19 bussiness support

 

 

  • Până la data de 1 septembrie 2020, livrările de medicamente, materiale sanitare, precum și de echipamente medicale și de protecție etc. (listă completă în anexa 2 a Ordonanței), efectuate către asociații și fundații și utilizate în prevenirea și combaterea Covid-19, sunt scutite de TVA cu drept de deducere.

În vederea aplicării scutirii de TVA, furnizorul trebuie să dispună, cel târziu la momentul livrării, de o declarație pe propria răspundere privind destinația bunurilor emisă de către beneficiar.

  • Sunt scutite de taxa pe valoare adăugată, cu drept de deducere, livrările de măști de protecție individuale și ventilatoare medicale pentru terapie intensivă efectuate către instituţiile publice responsabile cu constituirea rescEU – rezerva de capacităţi a Uniunii Europene.

Scutirea se va aplica și pentru importurile și achizițiile intracomunitare de măști de protecție individuale și ventilatoare medicale efectuate de către instituţiile publice responsabile pentru constituirea rezervei rescEU.

Scutirile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2020 si se aplică pe baza declaraţiei pe propria răspundere a instituţiei beneficiare privind destinația bunurilor.

Sursă: Ordonanţa de urgenţă nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 394 din 14 mai 2020 și Ordonanța de urgență nr. 99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial nr. 551/25 iunie 2020

Ultima actualizare: 1 iulie 2020

Persoană de contact