Scutiri de TVA

19. mai 2020 | Reading Time: 1 Min

Până la data de 1 septembrie 2020, livrările de medicamente, materiale sanitare, precum și de echipamente medicale și de protecție etc. (listă completă în anexa 2 a Ordonanței), efectuate către asociații și fundații și utilizate în prevenirea și combaterea Covid-19, sunt scutite de TVA cu drept de deducere.

În vederea aplicării scutirii de TVA, furnizorul trebuie să dispună, cel târziu la momentul livrării, de o declarație pe propria răspundere privind destinația bunurilor emisă de către beneficiar.

Sursă: Ordonanţa de urgenţă nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 394 din 14 mai 2020

COVID-19 Tax & Legal Flash Nr.11_20.05.2020
Persoană de contact