Sponsorizări efectuate de microîntreprinderi

| Reading Time: 1 Min

Back to COVID-19 bussiness support

 

Microîntreprinderile care sponsorizează instituții publice sau alte organe ale autorității publice pot deduce sumele respective din impozitul datorat, în limitele legale, fără a exista obligația înscrierii acestor beneficiari în Registrul entităților / unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

Sursă: Ordonanța de urgență nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial nr. 319 / 16 aprilie 2020.

Ultima actualizare: 4 mai 2020

Persoană de contact