Suspendarea termenului de prescripție

| Reading Time: 1 Min

Back to COVID-19 bussiness support

 

Termenele de prescripție se suspendă sau nu încep să curgă până la împlinirea termenului de 30 de zile de la încetarea stării de urgență în ceea ce privește dreptul autorității fiscale de a stabili creanțe fiscale și de a cere executarea silită, precum și dreptul contribuabililor de a cere restituirea creanțelor fiscale.

Sursă: Ordonanța de urgență nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial nr. 319 / 16 aprilie 2020.

Ultima actualizare: 4 mai 2020

Persoană de contact