Zonele metropolitane

9. august 2022 | Reading Time: 1 Min

Legat de obiectivele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență, a fost adoptata Legea 246/2022 privind zonele metropolitane.  Legea in vigoare din data de 28 iulie 2022 stabileste regimul juridic pentru înființarea și funcționarea „zonelor metropolitane”.

Zonele metropolitane au ca scop dezvoltarea coerentă și durabilă a ariilor teritoriale urbane și rurale integrate din proximitatea Capitalei, a municipiilor reședință de județ și a altor municipii decât reședințele de județ. În cadrul acestora se creează relații reciproce de influență în domeniile căi de comunicație, economic, social, cultural și infrastructură edilitară. Cu alte cuvinte, anumite localități se pot asocia în zone metropolitane.

Fiecare zonă metropolitană are organe proprii de conducere – adunarea generală (în care primarii reprezintă localitățile asociate), consiliul director (cel care pune în executare hotărârile adunării generale) și comisia de cenzori.  Asocierea în zone metropolitane este pur voluntară, iar zonele metropolitane deja existente pot să-și păstreze delimitarea actuală.

Sursă: Legea 246/2022 privind zonele metropolitane, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 745 din 25 iulie 2022  

Legal Newsletter Iulie 2022
Persoană de contact