Sprijin financiar acordat angajatorului pentru desfăşurarea activităţii în regim de telemuncă

12. august 2020 | Reading Time: 1 Min

Pentru desfăşurarea activităţii în regim de telemuncă, se acordă angajatorilor un sprijin financiar în valoare de 2.500 lei pentru fiecare telesalariat. Suma se acordă o singură dată şi are ca scop achiziţionarea de pachete de bunuri şi servicii tehnologice necesare desfăşurării activităţii în regim de telemuncă.

Suma sus-menţionată se acordă angajatorilor, din bugetul asigurărilor de şomaj, în limita fondurilor alocate cu această destinaţie.

Modalitatea de acordare şi categoriile de bunuri ce pot fi achiziţionate se vor stabili prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale, în termen de 10 zile de la publicarea prezentei ordonanţe de urgenţă.

Condiții de acordare a sprijinului financiar:

  • angajaţii au lucrat în regim de telemuncă în perioada stării de urgenţă pentru cel puţin 15 zile lucrătoare;
  • angajatorul transmite Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă documentele justificative referitoare la achiziţia de bunuri stabilite prin ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale, în termen de 30 de zile de la acordarea sumei.

Sursa: Ordonanţa de urgenţă nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, publicată în Monitorul Oficial nr. 720 din data de 10.08.2020.

COVID - 19 Employment Flash No. 17_12.08.2020
Persoană de contact