Aspecte cheie privind Legea avertizorilor în interes public

27. noiembrie 2023 | Reading Time: 3 Min

Legea  361/2022 privind avertizorii în interes public, așa-numita Lege whistleblowing prevede ca angajații, furnizorii și clienții unei companii pot raporta comportamente incorecte sau acțiuni care încalcă legea și/sau codul de conduită, fiind însă protejați de eventualele consecințe negative ale unui astfel de denunț.

Aspecte cheie:

  • se aplică tuturor persoanelor juridice de drept privat care au cel puțin 50 de angajați, precum și autorităţilor, instituţiilor publice, altor persoane juridice de drept public, indiferent de numărul de angajaţi.
  • obligaţia de identificare sau de instituire a canalelor interne de raportare, de stabilire a procedurilor de raportare internă şi de efectuare de acţiuni subsecvente stabilite de către autorităţile şi instituţiile publice se aplică şi structurilor fără personalitate juridică ale acestora, care au cel puţin 50 de angajaţi.
  • cu titlu de exemplu, protecția acordată de lege se aplică raportărilor privind nerespectarea dispozițiilor legii în domenii precum achiziţiile publice, serviciile, produsele şi pieţele financiare, precum şi prevenirea spălării banilor şi a finanţării terorismului, siguranţa şi conformitatea produselor, siguranţa transportului, protecţia mediului, protecţia radiologică şi siguranţa nucleară, siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea publică, protecţia consumatorilor, protecţia vieţii private şi a datelor cu caracter personal şi a securităţii reţelelor şi sistemelor informatice.
  • companiile sunt obligate să implementeze un sistem de protecție nu numai pentru angajații care raportează nereguli, ci și pentru persoanele ale căror raporturi de muncă nu au început, sunt în timpul procesului de recrutare sau alte negocieri precontractuale sau în cazul în care raportul de muncă sau de serviciu a încetat.
  • persoanele sunt protejate de concediere sau alte forme de represalii.
  • fiecare companie trebuie trebuie să informeze cu privire la procesul intern de raportare și să desemneze persoanele competente pentru primirea și monitorizarea cazurilor de denunțare.

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească canalul de raportare sunt:

  • trebuie să fie ușor accesibil și permanent, cel puțin un mijloc de raportare.
  • să protejeze identitatea celui care face raportarea și să fie confidențială pe parcursul investigației dacă nu își exprimă consimțământul expres să fie făcută publica.
  • să permită raportarea în scris, pe suport hârtie sau în format electronic, prin comunicare la liniile telefonice sau prin alte sisteme de mesagerie vocală, sau prin întâlnire faţă în faţă, la cererea avertizorului în interes public.
  • datele cu caracter personal referitoare la avertizori și persoanele raportate trebuie să fie tratate în conformitate cu prevederile GDPR.

Subliniem că, potrivit art. 36 din lege, toate persoanele juridice de drept privat care au mai mult de 50 de angajați au obligația să se conformeze dispozițiilor acestei legi, începând cu data de 17 decembrie 2023, sub sancțiunea amenzii.

TPA Romania, prin practica de avocatură afiliată, oferă servicii de consultanță, asistență și suport în conformarea cu noile obligații legale în domeniul avertizorilor în interes public, inclusiv soluții complete de externalizare.

Legal Newsletter Noiembrie 2023
Persoană de contact