Clarificări referitoare la situațiile financiare și organizarea contabilității.  

9. martie 2021 | Reading Time: 3 Min

In data de 24 februarie 2021 au fost aduse modificări și completări Legii contabilității nr. 82/1991.

Mai jos vă prezentăm cele mai importante modificări:

 1. Obligativitatea de a organiza și conduce contabilitatea proprie, revine și persoanelor juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente în România, precum şi persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România.
 1. Este obligatorie efectuarea inventarierii generale a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii deținute la începutul activității, cel puțin o dată în cursul exercițiului financiar, si de către persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente în România, precum şi persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România.
 1. Se adaugă obligativitatea efectuării inventarierii generale a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii și în cazul transformării.
 1. Operaţiunile determinate de fuziunea, divizarea sau transformarea ori lichidarea, se înregistrează de către persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente în România, precum şi persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România pe baza documentelor corespunzătoare întocmite în asemenea situaţii.
 1. Se păstrează timp de 10 ani:
 • situațiile financiare și raportările contabile;
 • situațiile financiare anuale;
 • situațiile financiare anuale consolidate;
 • situațiile financiare interimare.
 1. Situațiile financiare anuale sunt însoțite de:
 • raportul administratorilor;
 • raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori;
 • raportul privind plățile către guverne, în cazul în care reglementările contabile aplicabile prevăd obligația întocmirii acestuia;
 • propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile
 1. Situațiile financiare anuale consolidate sunt însoțite de:
 • raportul consolidat al administratorilor;
 • raportul de audit;
 • raportul consolidat privind plățile către guverne, în cazul în care reglementările contabile aplicabile prevăd obligația întocmirii acestuia.
 1. Au fost introduse noi fapte care pot fi considerate contravenții și de asemenea, au fost aduse modificări asupra faptelor considerate deja contravenții.
 1. Au fost ajustate amenzile aplicate atunci când nu sunt respectate prevederile legate de pregătirea și depunerea situațiilor financiare.
 1. De asemenea, în ceea ce priveste perioada de întârziere a depunerii situațiilor financiare sunt aplicate următoarele amenzi:
 • de la 300 lei la 1.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 și 15 zile lucrătoare;
 • de la 1.000 lei la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 și 30 de zile lucrătoare;
 • de la 1.500 lei la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depășește 30 de zile lucrătoare;.
 1. Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor, se fac de către persoanele cu atribuții de inspecție fiscală și control financiar, precum și de personalul din cadrul altor structuri ale Ministerului Finanțelor, respectiv ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, stabilite prin ordin al ministrului finanțelor, respectiv ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Sursă: Ordonanță De Urgență nr. 13 din 24 februarie 2021 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991

Tax & Legal Newsletter februarie 2021
Persoană de contact