Decontarea unei părţi din salariul angajaților cu contract pe perioadă determinată

12. august 2020 | Reading Time: 1 Min

Pentru contractele individuale de muncă încheiate pe perioadă determinată de până la 3 luni, angajatorul poate solicita decontarea unei părţi din salariul acordat acestor angajaţi, reprezentând 41,5% din salariul aferent zilelor lucrate în aceste locuri de muncă, pentru o perioadă de lucru de 8 ore/zi, dar nu mai mult de 41,5% din câştigul salarial mediu brut, aferent perioadei lucrate.

Facilitatea este valabilă până la 31 decembrie 2020, pentru o perioadă de 3 luni, la alegerea angajatorului.

Angajatorul are obligaţia de a plăti integral contravaloarea muncii prestate în baza contractului individual de muncă pe perioadă determinată, suma reprezentând procentul de 41,5% fiind decontată ulterior de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

Sursa: Ordonanţa de urgenţă nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, publicată în Monitorul Oficial nr. 720 din data de 10.08.2020.

COVID - 19 Employment Flash No. 17_12.08.2020
Persoană de contact