Dreptul societăţilor comerciale (constituire, restructurari societare)

| Reading Time: 2 Min

Serviciile juridice pe care le punem la dispoziţie acoperă următoarele aspecte legate de dreptul societăţilor comerciale:

Constituire și restructurare societate – evaluarea cerințelor legale cu privire la achiziţii, fuziuni, divizari și constituirea unor noi societăţi; întocmirea actelor constitutive pentru toate tipurile de structuri corporatiste; servicii de asistență la înregistrarea și obținerea autorizațiilor și licențelor necesare; servicii asistență la majorarea sau reducerea capitalului social prin diverse metode (aport în natură sau în numerar, conversia în acţiuni a creanţelor, etc), și evaluarea cerințelor legale pentru divizare, dizolvare, lichidare şi faliment.

Guvernanţă Corporativă – oferim consultanță și asistență privind problemele de guvernanţă și conformitate, inclusiv contracte de management și coduri de conduită, o gamă de probleme de guvernanță corporativă, cum ar fi drepturile de vot și acordurile acționarilor, precum și furnizarea de servicii de secretariat pentru adunările generale ale acționarilor.

Dispute legate de societate – oferim asistenţă şi reprezentare în disputele acţionarilor, conducerii şi alte tipuri de dispute legate de societate, incluzând litigii, soluţionări şi arbitraj.

Operaţiuni uzuale – oferim consultanță și servicii în toate aspectele importante ale operațiunilor de zi cu zi ale clientului, inclusiv asistență și consiliere cu privire la respectarea legii în cadrul reuniunilor organismelor societare și proceselor decizionale; redactarea documentelor referitoare la guvernanţă și proceduri corporative, înregistrarea corespunzătoare și publicarea acestora; oferire consiliere și depunerea cererilor pentru obţinerea autorizațiilor, licențelor, permiselor şi aprobărilor necesare.

Consultanţă Juridică TPA România

Persoană de contact