Indemnizații acordate altor categorii de beneficiari

12. august 2020 | Reading Time: 1 Min

În cazul reducerii temporare a activităţii determinate de instituirea stării de urgenţă/alertă/asediu, profesioniştii, astfel cum sunt reglementaţi de Codul civil, precum şi persoanele care au încheiate convenţii individuale de muncă beneficiază, în condiţiile legii, de o indemnizaţie lunară de 41,5% din câştigul salarial mediu brut stabilit pentru anul 2020.

Pentru zilierii care îşi desfăşoară activitatea în unul dintre domeniile afectate de întreruperea sau restrângerea activităţii ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, se acordă de la bugetul de stat o sumă reprezentând 35% din remuneraţia cuvenită zilei de muncă, pentru o perioadă de 3 luni, la alegerea beneficiarului de lucrări, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020.

Sursa: Ordonanţa de urgenţă nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, publicată în Monitorul Oficial nr. 720 din data de 10.08.2020.

COVID - 19 Employment Flash No. 17_12.08.2020
Persoană de contact