Măsuri speciale în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activităţii angajatorilor

| Reading Time: 3 Min

Back to COVID-19 bussiness support

 

Conform Codului Muncii, angajatorul are posibilitatea de a întrerupe sau de a reduce temporar activitatea, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare.

Întreruperea sau reducerea temporară a activității din inițiativa angajatorului va determina suspendarea contractelor individuale de muncă, fără aprobarea salariaților și fără încetarea raportului de muncă. Angajații ale căror contracte de muncă sunt suspendate beneficiază de o indemnizaţie de minim 75% din salariul de bază stabilit în contractul de muncă.

Pe perioada stării de urgență decretate, pentru perioada suspendării contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului în cazul întreruperii temporare a activităţii, indemnizația de care beneficiază salariații se stabilește la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat și se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în limita a 75% din câștigul salarial mediu brut stabilit la nivel național (5.429 lei pentru anul 2020).

Această facilitate este aplicabilă numai companiilor care își reduc activitatea ca urmare a efectelor pandemiei COVID-19.

Indemnizația este supusă calculului de impozit pe venit și contribuții sociale, cu excepția contribuției asiguratorii pentru muncă (2,25%).

Beneficiarii acestor facilități sunt:

  • angajatorii și angajații acestora a căror activitate este afectată de pandemie
  • alte categorii de persoane, în situaţia în care întrerup activitatea pe perioada stării de urgenţă instituite: profesioniștii reglementați de lege (cei care exploatează o întreprindere), persoanele care au încheiat convenții individuale de muncă în baza Legii cooperației, persoanele prevăzute la Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturi de autor și drepturi conexe, personalul încadrat prin altă modalitate prevăzută de lege decât contractul individual de muncă; pentru aceste categorii de beneficiari, indemnizația plătită din bugetul de stat este de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat nr. 6/2020.

Situațiile excepționale in legătura cu beneficiarii acestor măsuri sunt următoarele:

  • angajatul care are încheiate mai multe contracte individuale de muncă, din care cel puțin un contract cu normă întreagă este activ pe perioada instituirii stării de urgență, nu va beneficia de indemnizația mai sus menționată;
  • angajatul care are încheiate mai multe contracte individuale de muncă și toate sunt suspendate ca urmare a instituirii stării de urgență, va beneficia de indemnizația mai sus menționată, aferentă contractului individual de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase.

Procedura de obținere de la bugetul de stat a indemnizației presupune depunerea, prin poșta electronica, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene în raza cărora își au sediul social, a următoarelor documente:

  • cerere semnată și datată de reprezentantul legal;
  • declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal;
  • lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizație, asumată de reprezentantul legal al angajatorului.

Documentele se depun în luna curentă, pentru plata indemnizației din luna anterioară.

Plata indemnizației din bugetul de stat se va face în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor, în conturile deschise de angajator la băncile comerciale, iar angajatorii sunt obligați să efectueze plata indemnizației către salariat în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la primirea sumelor.

Sursa: Ordonanţa de urgenţă nr. 32/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială, publicată în Monitorul Oficial nr. 260 din 30 martie 2020

Ultima actualizare: 4 mai 2020

Persoană de contact