Modificări aduse Legii nr. 70/2015 – întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar

22. decembrie 2023 | Reading Time: 1 Min

Plafoanele pentru tranzacțiile în numerar prevăzute în Legea nr. 70/ 2015, cu modificările și completările ulterioare, au fost modificate din nou prin OUG nr. 15/ 2023 privind unele măsuri fiscal bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene. Amendamentele intră în vigoare la data de 25.12.2023.

Noile modificări aduse de OUG 115/2023 sunt:

  • Plafonul zilnic pentru plățile din avansuri spre decontare a crescut la 5.000 lei/ persoană;
  • Încasările și plățile efectuate în relația persoanelor juridice/întreprinzător cu persoane fizice reprezentând împrumuturi/creditări, indiferent de natura și destinația acestora, pot fi efectuate numai prin instrumente de plată fără numerar;
  • Nerespectarea plafoanelor, inclusiv încasările și plățile efectuate în relația persoanelor juridice/întreprinzător cu persoane fizice reprezentând împrumuturi/creditări, efectuate în numerar, se sancționează cu amendă de 25% din suma încasată/plătită, dar nu mai puțin de 500 lei.

Sursa: Ordonanță de urgență nr.115 privind unele măsuri fiscal – bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, publicată în data de 15 decembrie 2023.

Tax Newsletter_Decembrie 2023
Persoană de contact