Modificări privind sistemul național RO e-Factura

22. decembrie 2023 | Reading Time: 2 Min

În data de 15 decembrie 2023, Ordonanța de Urgență nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare pe termen lung introduce modificări referitoare la sistemul de facturarea electronică începând cu  1 ianuarie 2024.

Pentru perioada 01.01.2024 – 30.06.2024 se extinde lista operațiunilor pentru care nu există obligație de transmitere a facturilor prin sistemul RO e-Factura. Pe lângă livrările intracomunitare și exporturi se exclud de la raportarea și facturile emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate către persoane impozabile care nu sunt stabilite și nici înregistrate în scopuri de TVA în România, livrările de bunuri/prestările de servicii pentru care se emit facturi simplificate, prestările de servicii pentru care emiterea facturii nu face obiectul normelor de facturare aplicabile în România.

De la 1 iulie 2024, facturile simplificate nu vor face obiectul transmiterii prin RO e-Factura.

Începând cu data de 1 iulie 2024 persoanele impozabile stabilite în România, în relația comercială B2B,  au obligația de a transmite facturile electronice prin sistemul RO E-factura în termen de 5 zile calendaristice de la data emiterii facturii, dar nu mai târziu de 5 zile calendaristice de la data-limită pentru emiterea facturii.

Pentru nerespectarea acestei prevederii se vor aplica amenzi contravenționale în funcție de categoria contribuabililor, astfel:

  • pentru contribuabilii mari, amenda variază între 5.000 lei și 10.000 lei;
  • pentru contribuabilii mijlocii, amenda variază între 2.500 lei și 5.000 lei;
  • pentru celelalte persoane juridice și pentru persoanele fizice, amenda variază între 1.000 lei și 2.500 lei.

În plus, tot de la 1 iulie 2024, se va aplica o amendă egală cu 15% din valoarea totală a facturii, atât la emitentul facturii cât și la beneficiar, ambele persoanele impozabile stabilite în România, pentru tranzacții în relația B2B, astfel:

  • la emitent pentru nerespectarea obligației de emitere a facturii în format electronic prin intermediul sistemului RO e-Factura;
  • la beneficiar pentru primirea și înregistrarea unei facturi care nu este emisă în format electronic și nu este transmisă prin intermediul sistemului RO e-Factura.

În situația în care sistemul național privind factura electronică RO e-Factura nu este funcțional timp de minimum 24 de ore, obligația de transmitere a facturilor electronice se suspendă până la repunerea în funcțiune a sistemului.

Perioadele de nefuncționare a sistemul național privind factura electronică RO e-Factura vor fi publicate pe paginile de internet ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală și Ministerului Finanțelor.

Tax Newsletter_Decembrie 2023
Persoană de contact