Noi obligații ale angajatorilor privind combaterea hărțuirii la locul de muncă

27. noiembrie 2023 | Reading Time: 2 Min

La data de 17.10.2023, Guvernul României a adoptat Hotărârea nr. 970/2023 privind Metodologia prevenirii și combaterii hărțuirii morale și sexuale la locul de muncă, sens în care toți angajatorii din România au obligația să implementeze aceste măsuri până la data de 16.04.2024.

Printre principalele obligații se numără următoarele:

  • Elaborarea unei proceduri interne de recrutare și selectare a noilor angajați, inclusiv a unei politici de promovare și ocupare a funcțiilor de decizie;
  • Implementarea propriului ghid privind prevenirea și combaterea hărțuirii morale sau pe criteriul de sex, adaptat condițiilor specifice de muncă;
  • Introducerea dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare și ale Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în regulamentul de ordine interioară;
  • Interzicerea și sancționarea oricăror acțiuni care pot conduce la hărțuire morală la locul de muncă sau pe criteriul de sex;
  • Informarea și instruirea tuturor angajaților, prin organizarea unor cursuri de formare cu privire la prevederile metodologiei, cu caracter anual;
  • Publicarea metodologiei prin toate mijloacele interne de comunicare/informare a angajaților.

În situația în care angajatorii nu se conformează acestei Hotărâri a Guvernului și nu implementează procedura de prevenire și combatere a hărțuirii morale și sexuale, riscă amenzi de până la 200.000 lei.

Sursa: Hotărârea Guvernului nr. 970/2023 privind aprobarea Metodologiei privind prevenirea şi combaterea hărţuirii pe criteriul de sex, precum şi a hărţuirii morale la locul de muncă.

Legal Newsletter Noiembrie 2023
Persoană de contact