Plata chiriei către proprietari de către organele fiscale teritoriale

25. mai 2020 | Reading Time: 3 Min

În Monitorul Oficial nr. 425, în data de 21.05.2020, a fost publicată Legea nr. 62/2020 privind aplicarea unor facilități la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgență.

A. AMÂNARE PENTRU PLATA CHIRIEI

A.1. Facilitățile oferite 

Persoanele fizice afectate direct sau indirect în perioada aplicării stării de urgență au posibilitatea de a obține amânarea la plata chiriei, fără dobânzi sau penalități, pentru folosința imobilelor înregistrate ca sedii, puncte de lucru sau locuință, plata chiriei urmând să fie efectuată locatorilor, într-un cuantum limitat, de către organul fiscal teritorial competent.

Ulterior, după perioada în care plata a fost amânată, locatarii vor plăti eșalonat organului fiscal, în rate egale, chiriile lunare amânate, până la data de 31 decembrie 2020, neplata acestor sume urmând să atragă executarea silită.

A.2. Beneficiari 

Pot beneficia de aceste facilități locatarii care sunt operatori economici, practicanți ai profesiilor liberale și entitățile juridice de drept privat, cu respectarea unor condiții:

 • și-au întrerupt activitatea sau le-au scăzut cu cel puțin 15% veniturile și încasările în luna martie 2020 față de media ultimului an calendaristic în perioada de aplicare a stării de urgență; și
 • contractul de închiriere are ca obiect un imobil înregistrat ca sediu sau punct de lucru.

A.3. Perioada de aplicare a facilității

Facilitatea acordată locatarilor se va aplica pe toată durata stării de urgență, precum și pentru luna următoare celei în care a încetat starea de urgență, respectiv până la 30 iunie 2020.

A.4. Condiții 

Pentru a beneficia de amânarea prevăzută de lege, locatarul trebuie să depună o cerere la organul fiscal teritorial competent, prin e-mail sau serviciul poștal, însoțită de următoarele documente:

 • contractul de locațiune între locatar și locator;
 • actul adițional încheiat între locator și locatar la contractul de locațiune, care trebuie să cuprindă:
 • acordul părților pentru amânarea plății chiriei, durata perioadei de amânare a plății chiriei, suma chiriei aferentă acestei perioade de amânare;
 • datele de identificare ale locatorului și locatarului;
 • datele contului bancar al locatorului în care urmează a se face plata de către organul fiscal teritorial competent;
 • data și semnăturile ambelor părți;
 • orice fel de act justificativ al locatarului care să dovedească imposibilitatea plății chiriei în perioada specificată în actul adițional dintre locator și locatar. 

În vederea obținerii plății de către organul fiscal, locatorul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • chiria lunară specificată în actul adițional dintre locator și locatar este mai mică sau cel mult egală cu chiria din februarie 2020;
 • valoarea maximă a chiriei lunare din actul adițional este de maximum 10.000 RON (approx. 2.000 Euro) pentru operatorii economici per locație și maximum 2.000 RON (approx. 410 Euro) pentru persoane fizice per locație.

B. FACILITĂȚI FISCALE PENTRU LOCATORI

B.1. Pentru persoane fizice care obțin venituri din chirii: scutiri privind impozitul pe venit și contribuțiile de asigurări sociale de sănătate

Veniturile obținute de persoanele fizice în 2020 din cedarea folosinţei bunurilor imobile, în baza unor contracte de închiriere / subînchiriere sau uzufruct, sunt neimpozabile din perspectiva impozitului pe venit și a contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate. Facilitate este aplicabilă dacă se reduce contravaloarea folosinței imobilului în anul 2020 cu cel puțin 30% față de nivelul aferent lunii februarie 2020.

Aceste facilități sunt aplicabile și persoanelor fizice care au realizat în anul 2019 venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere şi, începând cu anul 2020, au calificat aceste venituri în categoria veniturilor din activităţi independente.

B.2. Pentru contribuabilii supuși impozitului pe profit sau pe veniturile microîntreprinderilor

Veniturile din cedarea folosinţei bunurilor imobile obţinute în baza unor contracte de închiriere / subînchiriere sau uzufruct de contribuabilii plătitori de impozit pe profit sau pe veniturile microîntreprinderilor sunt impozabile doar în proporţie de 80%. Această facilitate este aplicabilă:

 • Dacă se reduce contravaloarea folosinței imobilului pe perioada anului 2020 cu cel puțin 20% față de nivelul aferent lunii februarie 2020;
 • Pentru veniturile rezultate din contractele în care s-a redus contravaloarea folosinţei imobilului;
 • Pe perioada pe care s-a negociat scăderea contravalorii, dar nu mai mult de 31 decembrie 2020.

Sursă: Legea nr. 62/2020 privind aplicarea unor scutiri de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgență, publicată în Monitorul Oficial nr. 425 din data de 21.05.2020.

COVID-19 Legal Flash Nr.12_25.05.2020
Persoană de contact